Sykehjem i rute

Nybygget til Andøy sykehjem på Åse er i fin rute. Selve bygget skal være klart før jul, men innflytting for beboerne skjer ikke man har testet alt – en gang i løpet av neste år.

Den nye «sansehagen» begynner å ta form utenfor nybygget (foto: Geir Bjørn Nilsen/Andøy kommune).

Bygget er på 2.800 kvadratmeter gulvareal og koster 147 millioner kroner. Her får man 24 rom, hvorav fire er såkalt skjermede rom.

I tillegg har bygget åtte dagplasser for de som fortsatt kan bo hjemme.

Arbeidene begynte våren 2020 og skal etter planen være ferdig i begynnelsen av november.

Prosjektleder Johnny Johansen melder at entreprenøren så langt er i skarp rute med bygget, men innflytting skjer altså ikke før i 2022.

– Vi skal ha tre måneder prøvedrift før vi overtar bygget fra entreprenøren. I denne testperioden skal vi også ha to uker med uavbrutt drift.

Det vil si at alle tekniske komponenter på hele bygget skal fungere uten opphold under prøvedriften, sier prosjektlederen.

Han både håper og tror at de ansatte og beboerne ved hjemmet blir fornøyd når de tar bygget i bruk.

Prosjektleder Johnny Johansen er fornøyd med fremdriften (foto: Geir Bjørn Nilsen, Andøy kommune).

Nybygget er delt i tre fløyer, der C-fløyen vender mot øst, B-fløyen mot sør og A-fløyen har retning mot vest.

Det er et lavt bygg som ligger åpent og fint i terrenget. Utsikten er også helt upåklagelig, fra store vinduer på de fleste rommene.

Nybygget får mange tekniske finesser, som det gamle ikke har. Alle rom er for eksempel klargjort for å kunne bruke stolheis.

Det blir montert takskinner på alle rom mellom oppholdsrom og bad.

Rommene på sykehjemmet får både vind- og solstyrt solskjerming.

Trådløst nettverk for beboere, ansatte og besøkende hører selvsagt med i et slikt nybygg, for digital kommunikasjon.

Skulle strømmen svikte, vil et aggregat automatisk starte, slik at både lys og hjelpemidler fortsatt vil fungere.

Nye varme-vogner er kjøpt inn, for å bidra til at maten holder seg varm under transport fra kjøkkenet og ut til beboerne.