Super uke i fisket

Forrige uke ble årets beste for fiskerne i Vesterålen, Lofoten og Finnmark. Det ble landet 10 millioner kilo fisk «rund vekt» og av dette kom 3 millioner inn over kaiene i Vesterålen.

Fullt utror for Vesterålen mandag og jakt på skreien (skjermklipp Marine Traffic).

Mye dårlig vær har hindret fiskerne i Vesterålen og Lofoten i første del av vinterfisket.

Forrige uke roet vinden seg og man oppdaget også at skreien er på full fart inn mot gytefeltene.

Dermed ble det fisket godt og ved mottakene i Vesterålen kunne man notere seg for over 3.000 tonn fersk torsk.

Dette er rund vekt, altså med hode og innmat.

Når fisken er sløyd betales det nå 48 kroner pr kilo til fiskerne, mens det var knapt 36 i fjor på samme tid.

Tallene her fremgår av info fra Norges Råfisklag.

De gode prisene trenges virkelig nå, ettersom kvantumet ligger langt etter nivået i fjor.

Så langt i år er 24.900 tonn fersk torsk levert til verdi 787 millioner kroner.

I fjor hadde man 40.900 tonn og 1.017 millioner.

Kvantumet er dermed 16.000 tonn lavere og verdien ned 230 millioner.

Mange håper derfor på godvær fremover, så man kan ta igjen noe av «det tapte».

Omsetningen av fersk torsk i uke 7 hos Råfisklaget utgjorde 10.715 tonn til en verdi av 348 millioner kroner.

Dette er den høyeste ukeomsetningen så langt i år.

Dagene før var uværspreget og gav «bare» 1.560 tonn til verdi 51 millioner den uka.

Fordelt per redskap nå viser tallene 6.100 tonn fra snurrevad, 3.406 tonn fra garn, 583 tonn fra line/autoline og 296 tonn fra juksa.

Største leveringssone er Vesterålen med 3.051 tonn.

Deretter følger Vest-Finnmark med 2.864 tonn som er knepent foran Troms med 2.829 tonn.

Deretter følger Øst-Finnmark med 1.224 tonn og Lofoten med 719 tonn.

Dette er normal fordeling så tidlig i sesongen, og senere vil fangstene gå betydelig opp i Lofoten.