Leter etter ansatte

Nordlandssykehuset Vesterålen og kommunene Hadsel, Bø, Andøy og Lødingen går sammen i en felles innsats for å rekruttere helsearbeidere til Vesterålen.

Siri Tau Ursin (t.v.) og ordfører Aina Nilsen (foto: Nordlandssykehuset).

Helsetjenesten både i sykehuset og kommunene har store utfordringer med å sikre nødvendig helsepersonell.

Særlig gjelder dette sykepleiere og leger.

– Vi må gjøre oss mer synlige og vise frem alle mulighetene som finnes for jobb og karriere i helsetjenesten, både i sykehuset og i kommunene.

Vanligvis gjør vi dette hver for oss, men denne gangen vil vi gå sammen i et felles prosjekt.

På den måten kan vi få vist frem de mange mulighetene sykehuset og kommunene har til sammen, sier sykehusdirektør Siri Tau Ursin og ordfører i Hadsel kommune, Aina Nilsen.

– Vi vet at søkere utenfra også er veldig opptatt av partners muligheter for jobb, barns skole- og fritidsmuligheter, bolig og transport for å nevne noe.

Vi må fortelle våre historier og skape bolyst, sier de.

Ideen til spleiselaget kom i forbindelse med den akutte mangelen på bioingeniører som oppstod ved Nordlandssykehuset Vesterålen før årsskiftet.

– Min første tanke var at vi måtte gjøre noe, ikke bare sykehuset, men også vi som vertskommune, sier Aina Nilsen, som lanserte ideen om et felles prosjekt.

Nordlandssykehuset har gjennom stor innsats og gode rekrutteringsordninger, klart å rekruttere bioingeniører.

Men behovet for nye bioingeniører og annet helsepersonell, særlig sykepleiere og leger, er stort.

Det samme gjelder for kommunene.

Ideen har siden utviklet seg til ikke bare å omfatte Hadsel kommune. Nå har Bø, Andøy og Lødingen sluttet seg til.

– Vi har dannet et spleiselag for å lage en felles kampanje der vi skal markedsføre regionen og jobbmuligheter for helsearbeidere.

Vi tror dette vil bli en «vinn-vinn»-situasjon for både kommunene og sykehuset, sier Aina Nilsen og Siri Tau Ursin.​