Tusen ganger raskere

Det er nå både tryggere og går hundre tusen ganger raskere å få behandlet en sak i Brønnøysundregistrenes nye digitale plattform.

Løsøreregisteret er det første registeret som tar i bruk den nye plattformen, som etterhvert vil benyttes av alle registerenhetene under Brønnøysundregistrene.

– Lanseringene som nå er gjort på den nye registerplattformen er viktige bidrag til regjeringens forenklingsmål om å redusere næringslivets tidsbruk og kostnader med 11 milliarder kroner innen 2025, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

For banker, finansinstitusjoner, og offentlig sektor vil Brønnøysundregistrenes nye digitale løsninger gi langt hurtigere saksbehandling, og bedre brukeropplevelser.

– Sammenlignet med en manuell saksbehandling på gammel plattform, går det nå betydelig raskere å få behandlet en sak da svaret kommer nærmest umiddelbart. Den nye løsningen er også enda tryggere, sier direktør i Brønnøysundregistrene, Lars Peder Brekk.

Brønnøysundregistrene, som er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, har et mål om 100% digital registerforvaltning, og den nye løsningen er med på å forenkle rapporteringskravene for næringslivet betraktelig.

Løsøreregisteret behandler årlig nesten to millioner saker, og omtrent alle av disse behandles nå i den nye løsningen. Næringspant, utleggspant, salgspant og leasing er de største tjenestene som er lansert på den nye plattformen.

– Registrering og sletting av pant utføres nå på få sekunder. Dette gjør det mer sikkert både for oss og våre kunder. Nå kan vi bekrefte at pantet er slettet umiddelbart etter at det er sendt inn. Denne heldigitale plattformen er også arbeidsbesparende, sier konserndirektør for Produkter og Innovasjon i DNB, Benjamin Kristoffer Golding.

Behandlingstiden for næringspant er redusert fra i snitt 4 dager ned til 8 sekunder. Det er pantsatt verdier for 30 000 milliarder kroner i Løsøreregisteret, noe som tilsvarer det dobbelte av dagens markedsverdi av Oljefondet.