Har brukt 35 millioner

Prosjektet med Lamarka sykehjem har allerede kostet kommunen 35 millioner kroner. Ingen ønsker å stanse prosjektet, men kan ende med en skikkelig baksmell økonomisk.

Gravinga ved Lamarktunet er godt i gang.

Hva det nye sykehjemmet vil koste Sortland er fortsatt ganske uvisst. Det er uansett snakk om meget store beløp.

Og man vet heller ikke om «Støre og Vedum» vil stille med sin andel, som hittil har vært normalt på slike helsebygg.

Lokalpolitikerne i Sortland drøftet saken i dag og vedtok til slutt enstemmig å fortsette prosjektet.

35 millioner kroner er så langt gått med til konsulenter, arkitekter, grunnerverv og avtaler om utgraving og klargjøring av tomta.

Ottar Bergersen & Sønner AS er i full gang med bortkjøring av myr og jordmasser, samt innfylling av pukkstein.

Bare til dette går det med 4,3 millioner (eks.mva), da det er store mengder myr som graves ut.

Tomta til sykehjemmet klargjøres på myrgrunn i Lamarka.

– Vi kan ikke være bekjent av å stoppe opp nu, sa varaordfører Tove Mette Bjørkmo (AP) under møtet i kommunestyret.

En midlertidig stans og utsettelse av prosjektet kan fort gi 40 millioner i øket byggekostnad på grunn av prisstigning.

– Jeg er ikke fornøyd med at regjeringa ikke har fylt opp Husbankens rammer igjen, slik at vi får tilskudd.

Vi må håpe at dette kommer på plass i revidert nasjonalbudsjett, sier Bjørkmo.

Det er her snakk om 73 millioner kroner som Sortland hadde forventet å få i tilskudd via Husbanken.

Regjeringa har kuttet bevilgningen til denne posten og det rammer nå Sortlands prosjekt.

Bjørkmo påpekte ellers at det koster kommunen mye å ha «overliggere» på sykehus.

Dette er pasienter som er ferdig behandlet, og skal flyttes tilbake til kommunale omsorgsplasser.

– Også på denne bakgrunn er det viktig at vi fortsetter og bygger sykehjemmet som planlagt, påpekte Tove Mette Bjørkmo.

Dette ble det full oppslutning om, selv om Høyre fremmet et justert forslag om budsjetteringen.

Sykehjemmet er ventet å koste 390 millioner, og da håper man staten og Husbanken dekker opp 73 av disse millionene.

Det er nå brukt 35 millioner. Vedtaket i dag sier at detaljplaner skal lages og det vil koste ca 4 millioner.

Deretter må det gjøres et nytt vedtak der man bekrefter prosjektet, etter at revidert nasjonalbudsjett er klubbet igjennom i Stortinget.

Først da kan Consto gå i gang med selve bygginga av sykehjemmet.