Strammere tiltak

Regjeringen strammer nå inn på arrangementer og uteliv for voksne, kulturlivet og på organiserte fritidsaktiviteter. Det innføres skjenkestopp for hele landet.

Helse- og sosialminister Ingvild Kjerkol (foto: Regjeringen).

– Vi gjør dette fordi det er situasjoner som er forbundet med en høy smitterisiko og der mange kan smittes på kort tid, sier helseminister Ingvild Kjerkol.

Alle barne- og ungdomsskoler og barnehager skal drives på gult nivå fra senest torsdag 16. desember.

Videregående skoler og voksenopplæring skal ha rødt nivå. Skoler og barnehager må sørge for å ha beredskap for rask overgang til rødt nivå.

Universiteter, høyskoler og fagskoler må tilrettelegge for digital undervisning.

Det innføres felles regler for isolasjon og smittekarantene uavhengig av virusvariant.

Det blir også utvidet bruk av munnbind og sterkere føringer for bruk av hjemmekontor.

– Vi kommer også med en tydelig anbefaling om at uvaksinerte bør skjerme seg.

De som blir innlagt på sykehus på grunn av covid-19 er i hovedsak uvaksinerte mellom 40 og 60 år, i tillegg til eldre fullvaksinerte som ennå ikke har fått oppfriskningsdose.

Andelen uvaksinerte innlagte er svært høy sammenlignet med hvor stor andel av befolkningen som er vaksinert, understreker Kjerkol.

Også personer i risikogruppene bør skjerme seg.

De forskriftsfestede tiltakene trer i kraft fra natt til onsdag 15. desember.

Tiltakene gjelder inntil videre i fire uker, men det kan ikke utelukkes at de vil vare lengre eller at det blir behov for ytterligere innstramninger.

Folkehelseinstituttet (FHI) beregner i et foreløpig scenario at det om tre uker kan bli opp mot 90 000 – 300 000 tilfeller per dag.

Dette kan medføre 50 til 200 innleggelser per dag dersom tiltakene ikke bremser epidemien betydelig.

Dette vil kunne overbelaste helsetjenesten fullstendig.

Både FHI og Helsedirektoratet anbefaler at betydelige tiltak iverksettes umiddelbart.

I tillegg haster det med vaksinering med oppfriskningsdoser.