Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Støtter unge i data

Opptil 30 unge talenter i Vesterålen får nå delta i et prosjekt hos Gaia Vesterålen, for øket digital kompetanse. En million kroner er kommet i startbevilgning fra Nordland fylke.

Fylkesråd i Nordland for utdanning og kompetanse, Elin Dahlseng Eide (foto: NFK).

– Forprosjektet «GaiaTalent» vil gi en ny start for unge digitale talenter i Vesterålen, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse i Nordland, Elin Dahlseng Eide.

Fylkesråden bevilger nå i overkant av èn million kroner til prosjektet.

Målet med prosjektet er å koble unge i utenforskap med behovet for regional innovasjon og utvikling, slik at de kommer ut i arbeid i egen region.

30 unge skal kvalifiseres og få sin fremtidige digitale arbeidsplass i Vesterålen.

– Jeg mener at dette prosjektet kan være et godt tiltak for å få ungdom som har falt utenfor skolen til å «starte på nytt».

Prosjektet vil kunne gi unik erfaring i hvordan lokalsamfunnet og den enkelte kan nyttiggjøre seg av uformelle kompetanse disse ungdommene innehar.

Jeg håper at GAIA Talent kan bli ett av flere tiltak som kan gå inn i utenforskapsstrategien til fylkeskommunen, sier fylkesråden.

Hun synes ellers det er svært positivt for det videre arbeidet at Sortland videregående skole har signalisert at de ønsker å inngå et samarbeid med prosjektet.

Bevilgningen blir mottatt med stor begeistring.

– Dette er en veldig stor dag for GaiaVesterålen, og ikke minst GaiaTalent, sier Ane Høyem, prosjektleder i GaiaTalent.

Jeg vil på vegne av oss og våre samarbeidspartnere takke for tilliten dere nå gir oss.

Denne støtten betyr enormt mye og gjør at vi virkelig kan gå i gang med arbeidet mot utenforskap i nord.

Dette skal vi gjøre gjennom å koble utenforskap med behovet for digital kompetanse i distriktene, med mål om å skape 30 arbeidsplasser,» sier Høyem.

Gaia Talent er et samarbeidsprosjekt mellom Gaia Vesterålen, Lofotr Næringsdrift, Sortland kommune og Kunnskapstrening IT.

Lofotr Næringsdrift er prosjekteier. Av andre samarbeidspartnere kan nevnes: Sintef Digital, Nordlandsforskning, Vesterålen IKT, Deadline Media, Nav, Bodø2024, samt kommuner i regionen.