Korter inn på E6

Den nye stubben med E6 er bare 1,2 kilometer, men den gjør E6 sør i Narvik kommune 1,9 kilometer kortere. Trafikken i sentrum av Ballangen er halvert og tungtrafikken nesten helt borte.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, flankert av ordfører i Narvik Rune Edvardsen og fylkesråd Svein Øien (foto: Oliver Hanssen Edvardsen, Statens vegvesen).

Det merkes når årsgjennomsnittet var på 2500 kjøretøy i døgnet og trafikkmengden gjorde et kraftig hopp i sommerhalvåret.

Det var derfor feststemning, hornmusikk og applaus da «nyveien» ble åpnet forleden.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fikk gleden av å erklære vegen for åpnet da han kuttet snora med kniv.

– Når vi får alt dette for 140 millioner kroner må vi kunne si at vi har fått mye for pengene.

Det sier områdedirektør for utbygging, Stein-Inge Johansen, i Statens vegvesen.

I sin tale sa samferdselsminister Nygård seg svært fornøyd med at landets viktigste hovedveg fra nord til sør nå er nesten 2 kilometer kortere.

Han viste også til Vegvesenets nullvisjonen for hardt skadde og drepte i trafikken.

–Den nye vegen gir økt trafikksikkerhet for gående og kjørende i sentrum, den bidrar til bedre miljø og reduserer transportkostnadene i området, sa han.

I mange år har den nær to kilometer lange sløyfen om Ballangen sentrum vært en flaskehals med sterkt nedsatt hastighet for alle veifarende.

Mange har latt seg friste til å kutte ned et par kilometer og forsere køen foran seg ved å kjøre ulovlig over Bjørkåshøgda.

Den kommunale vegen er skiltet med gjennomkjøring forbudt og går rett igjennom et stort boligfelt. Nå er ny E6 den raskeste vegen gjennom bygda.