Største lokale prosjekt

Et av de største lokale prosjektene i Sortland ble signert i dag. Byggingen av slakteriet for laks hos Holmøy Maritime vil koste omkring 500 millioner og skal være klart om to år.

Bare smilende fjes da avtalen ble signert hos Holmøy.

Fornøyde karer på bildet over her. Fra venstre Kristian Eilertsen (Kronsteingruppen AS), Børge Holm (daglig leder Holmøy Produkter AS), advokat Johan Mølbach-Thellefsen, Ola Helge Holmøy (daglig leder Holmøy Holding), Kay Arne Nygård (daglig leder Holmøy Maritime), Roger Simonsen (daglig leder Eidsfjord Sjøfarm), Andreas Einejord (daglig leder Sortland Entreprenør AS) og Lars Langø (prosjektleder Sortland Entreprenør AS).

Fredag signerte Sortland Entreprenør AS kontrakt med Holmøy Maritime AS på totalentreprisen for bygging av deres nye lakseslakteri på Bogan utenfor Sortland.

Prosjektet vil bli det største i både Sortland Entreprenørs historie, med en total verdi på nesten 500 millioner kroner.

Realiseringen av prosjektet vil også være den største enkelte investering Holmøy Maritime AS har gjort så langt.

Resultatet vil bli et høyteknologisk lakseslakteri som i stor grad skal styres av roboter og automatikk.

– Etableringen vil i tillegg føre med seg mellom 60 og 70 helårlige arbeidsplasser.

Det vil bidra enormt til verdiskapningen i Vesterålen og Sortland, sier Børge Holm, som er daglig leder i Holmøy Produkter AS.

Lakseslakteriet har en total verdi på nesten en halv milliard, og vil bli det største prosjektet i Sortland Entreprenørs nesten 60 års lange historie.

Nest størst er Kulturfabrikken på Sortland som selskapet overleverte til Sortland Kommune i 2014.

Prosjektet omfatter 3 bygg. Et lakseslakteri med administrasjonsdel, et lagerbygg og en tankfarm.

I tillegg kommer opparbeidelse av områdene utenomhus.

Bygget er tegnet av Snøhetta, som også vil delta videre som arkitekt i prosjektet.

Slik vil nybygget bli, ifølge skissene som er fremlagt (foto: Snøhetta).

Samlet brutto areal blir på vel 16.300 kvadratmeter fordelt på de tre byggene.

Alt skal ligge på den allerede ferdig utfylte fyllinga i sjøen, ved innløpet til Hognfjorden.

Byggene vil oppføres i stål bæresystem, hulldekke som etasjeskiller og sandwich yttervegger kledd i aluminium.

Planlagt oppstart for byggingen er mars-april 2022, og det hele skal stå ferdig våren 2024.

Holmøy Maritime har lagt spesiell vekt på gjennomføringstid, prinsipper for utførelse, samt godt samarbeid, når de nå har landet på valg av entreprenør.

– Vi har hatt et svært godt samarbeid med Sortland Entreprenør gjennom hele denne prosessen.

Vi har stor tiltro til at vi sammen vil kunne lande et godt prosjekt.

I tillegg er det ikke til å legge skjul på at vi er glade for at det ble en lokal leverandør som stod igjen til slutt, sier Børge Holm.

Oppdraget skal utføres som totalentreprise og prosjektledere vil være Lars Langø og John Helge Wallstad Falch for Sortland Entreprenør.

Arbeidet med prosjektering og avtaler med underentreprenører starter førstkommende mandag.

Det er imidlertid allerede klart at Kai og Anlegg Entreprenør AS skal utføre deler av betongarbeidet på prosjektet.

– Vi setter selvsagt stor pris på at et selskap som Holmøy Maritime bevisst velger en lokal leverandør til dette prosjektet.

Med det sikrer at den totale verdiskapningen tilkommer regionen, sier daglig leder i Sortland Entreprenør, Andreas Einejord.