Mange søker yrkesfag

Mange vil gjerne ta yrkesfag i videregående opplæring. Den nye linja med dronefag på Andenes, har fått god søkning og får dermed en full klasse til høsten.

Mange vil ta yrkesfag i videregående skole (foto: NFK/Kenn-Ole Moen).

Til sammen 7.292 søkere med rett til videregående opplæring søkte om skoleplass i Nordland innen 1. mars.

Søkertallet er noe lavere enn i fjor, noe som skyldes lavere fødselskull i fylket.

Årets søkertall til videregående skole befester ellers Nordland som det største yrkesfagfylket i Norge, i andel som velger yrkesfaglig utdanning.

I fjor var antallet søkere noe høyere med i alt 7.733 søkere. Dermed har man fått en nedgang på 6 % i år.

Færre søkere kan i stor grad sees i sammenheng med lavere fødselskull. Det er rett og slett færre 16-åringer som kan søke videregående skole.

Antall førsteårssøkere (vg1) er forholdsmessig fordelt over alle regionene i fylket.

Fordelingen mellom søkere til yrkesfag og studieforberedende tilbud er uendret fra 2021, det vil si at det fortsatt er hele 60 % av Vg1-søkerne som velger yrkesfag.

– Det er Vg1 helse- og oppvekstfag som har størst nedgang i år med 17,9 %.

Disse blir etterfulgt av elektro og datateknologi, med 17,5 % færre søkere sammenlignet med 2021.

Vg1 studiespesialisering har en nedgang på 11,9 % , sier fylkesdirektør for utdanning og kompetanse Nina Ellingsen Høiskar.

To utdanningsprogram her en klar økning i søkertall. Restaurant- og matfag øker med 18,9 %, og naturbruk fortsetter å være et svært populært tilbud. Her er det 14,6 % flere søkere enn i fjor. Idrettsfag og teknologi og industrifag har samme søkertall som i fjor.

Det nye tilbudet Vg2 Dronefag ved Andøy vgs. viser seg å være ettertraktet, og da spesielt utenfor Nordland. Totalt er det her 27 søkere til 15 studieplasser. 5 av søkerne er fra Nordland.

– Det er veldig gledelig at vi har fått så god søkning til et helt nytt tilbud, sier Høiskar.

Selv om søknadsfristen nå er gått ut, kan søkere med ungdomsrett gjøre endringer i sine søknader fram til 1. april.

Dermed kan det skje mange endringer i søkertallene til de enkelte tilbudene framover.

De endelige søkertallene vil være utgangspunktet for vurderingene av hvilke tilbud som kan starte opp til høsten, og hvor mange paralleller som settes i gang på ulike utdanningsprogram og trinn.

Fylkesdirektøren fatter beslutning om endelig kapasitetstilpassing i løpet av mai.