Store ting skjer

I dobbel forstand er det store ting på gang når to Ovik-kraner er på samme sted. Da skal noe stort løftes. Akkurat nå markerer det også starten på full rensing av kloakken fra Sortland by.

Ovik stilte med to kranbiler for å løfte fundamentet (foto: VNY).

Sortland kommune har startet på et meget stort og kostbart prosjekt, med å få rensing på alt avløp fra byen.

Fredag løftet to kranbiler fra Ovik på plass fundamentet til anlegget rett sør for brannstasjonen.

– Foreløpig blir dette kun en pumpestasjon, opplyser enhetsleder Brynjulv Øverby.

Denne skal i neste omgang løfte avløpsvannet og pumpe det til kommende renseanlegg.

Fundamentet veier nesten 60 tonn og er av massiv armert betong.

– Løftet ble foretatt med to 250-tonns mobilkraner, forteller Ørjan Ovik til Vesterålnytt.

Hver kran måtte rigges med 88 tonn motvekter. I tillegg stålplater ( trykkfordelingsplater) for å ha under støttebein.

Pumpestasjonen ligger på Natland, ved brannstasjonen og varmesentralen (foto: VNY).

Selve kummen og overbygning er mest i glassfiber, men veier 6 tonn.

Over dette skal det bygges et hus som blir 12 meter høyt. Like høyt som brannstasjonen.

Bygget blir på 390 kvadrat grunnflate og skal altså gi plass til et stort pumpeanlegg for avløpet i søndre del av byen.

Prosjektet «Strandgata avløpsanlegg» nærmer seg med dette en foreløpig avslutning, etter å ha vært under produksjon over lengre tid.

Anlegget skal separere og samle avløp, sende overvann til havet, samt pumpe resten til et kommende renseanlegg.

Mellom bygget til El-Team og blokkene på Kjempenhøy er det allerede kommet på plass en mindre pumpestasjon.

Arbeidene ferdigstilles i løpet av sommeren.

Utførende entreprenør på dette prosjektet er Ottar Bergersen & Sønner AS, som har gravd byggegropa.

Firmaet Momek AS har levert de to pumpestasjonene.

Kommunen har allerede begynt forberedelser til flere kommende trinn i det store avløpsprosjektet.

Et stort nytt renseanlegg skal komme på Myrland, men dette er ikke påbegynt ennå.