To av fem på sykehus

To millioner unike pasienter ble behandlet på sykehus i 2022, viser nye tall fra SSB.

Somatiske sykehus behandlet over to millioner unike pasienter i 2022, viser statistikk over pasienter på sykehus.

Det er en økning på fire prosent sammenlignet med 2019, som representerer siste hele år før pandemien.

Polikliniske undersøkelser og behandlinger var mest vanlig, mens om lag én av fire pasienter hadde et eller flere døgnopphold.

Kvinner utgjorde et flertall av pasientene.

Om lag 1 115 000 kvinner ble behandlet ved et somatisk sykehus i 2022, mens tilsvarende tall for menn var 952 000.

Kjønnsforskjellen var størst i aldersgruppen 20-39 år, noe som i all hovedsak kan tilskrives svangerskapsoppfølging og fødsler.

Sykehusene tilbyr tre ulike omsorgsnivåer, poliklinisk behandling, dagbehandling og døgnbehandling.

Pasienter kan bli behandlet på flere nivåer gjennom et sykdomsforløp.

I 2022 mottok 1,9 millioner pasienter poliklinisk behandling, som ofte innebærer enklere undersøkelser og behandlinger uten behov for innleggelse.

Dagbehandling, som er mer omfattende, omfatter både dagkirurgi og dagmedisin.

Vesentlig færre pasienter, i alt 275 000 personer i 2022, mottar dagbehandling sammenlignet med poliklinisk behandling.

I løpet av 2022 mottok ellers over en halv million pasienter behandling som krevde overnatting.