Flere kvinner på jakt

I alt 537 400 norske kvinner og menn sto oppført i Jegerregisteret ved utgangen av jaktåret 2022/2023.

16 prosent av dem var kvinner.

Det er 85 800 kvinner og 451 600 menn oppført i Jegerregisteret nå, sier tall fra SSB.

Andelen kvinner i jegerregisteret øker litt hvert år.

I 2002 var 371 000 norske statsborgere oppført i jegerregisteret, og kvinneandelen var litt over 8 prosent.

Den gangen var det 31 200 registrerte kvinner.

I jaktåret 2022 var det 192 800 som betalte jegeravgiften, og av dem var 9,9 prosent kvinner.

Trøndelag hadde 28 300 jegere som betalte jegeravgiften, fulgt av Innlandet med 22 800 jegere.

Sett i forhold til folketallet var det flest jegere i Innlandet. Her løste 7,3 prosent av innbyggerne over 15 år jegeravgiften for 2022/2023.

I løpet av jaktåret 2022 besto 13 300 personer jegerprøven.

Det er en økning på 1 230 fra året før.

Av alle som besto jegerprøven, var 29 prosent kvinner.

I tillegg til norske jegere betalte 1 530 utenlandske jegere jegeravgiften for jaktåret 2022/2023.

Av disse var 610 fra Danmark, 370 fra Sverige og 210 fra Tyskland.

I alt var det jegere fra 36 land som betalte jegeravgiften, og som dermed hadde lov til å jakte i Norge.