Mange har gitt bidrag

Holmøy Maritime gir en halv million til ny heis og tråkkemaskin for Sortland Alpinklubb. Mange bedrifter, personer og foreninger har gitt små og store bidrag for å nå opp til 11,5 millioner.

Sortland Alpinklubb tar imot bidrag fra Holmøy Maritime (foto: Holmøy Maritime).

Etter uhellet før jul må både tråkkemaskinen og heisen i Ånstadblåheia skiftes ut. Kostnaden vil bli godt over ti millioner.

Sortland kommune har bevilget 1,2 millioner og man regner med 2,5 millioner fra forsikringen.

En hel rekke bedrifter har den senere tid deltatt i en dugnad for å sponse midler. Mange har gitt 15.000 kroner.

Det samme har faktisk flere lokale idrettslag og foreninger gjort.

Via «Spleis» har mer enn 200 givere til sammen donert over 450.000 kroner.

Blant de største bidragene fra bedriftene er 50.000 kroner fra El-Team AS.

Torsdag ble det kjent at Holmøy Maritime AS stiller med en halv million.

– Vi i Holmøy Maritime mener at alpinbakken er en viktig arena for regionens innbyggere, sier Knut Roald Holmøy.

– Da vi hørte om spleisen og at det gikk an å kjøpe ei mast, syntes vi i Holmøy konsernet at det passet oss bra med en mast.

Vi bidrar derfor med en halv million for å få realisert en ny heis, sier Holmøy.

Alpinbakken i Ånstadblåheia er et samlingssted om vinteren (arkivfoto).

At Holmøy Maritime kjøper en mast, er bare helt fantastisk, sier styreleder i Sortland Alpinklubb, Richard Johansen.

– Det betyr enormt mye, ikke minst for de mange tusen barn og ungdommer som hvert år bruker bakken.

Vi er veldig glade for at Holmøy er så tydelige på hvor viktig alpinanlegget er for Vesterålen.

Det underbygges også av den enorme støtten vi nå får fra alle kanter, påpeker Johansen.

Holmøy Maritime AS driver innen både hvitfisk med trålere og oppdrett av laks.

Om ikke lenge vil selskapet ta i bruk sitt nye slakteri for laks og må da ansatte mange nye medarbeidere.

– Vi har erfart at en attraktiv arbeidsplass ikke er nok alene for å få folk til regionen.

Det må være noen ting rundt som gjør det attraktivt å bo og leve her.

Vi anser det som ei investering når vi sponser et slikt prosjekt, sier Knut Roald Holmøy.

Spleisen kan du finne mer info om via denne linken.

Alpinklubben har egen hjemmeside, men oppdaterer oftest via Facebook.

Artikkelen her er delvis bygget på en pressemelding fra Holmøy Maritime AS.