Flere bor i blokk

Boformen «blokk» er et ganske nytt fenomen i Vesterålen, som er kommet de 20 seneste årene. Nå velger stadig flere denne løsningen og det er spesielt i Sortland at blokk er populært.

Blokkene er på Kjempenhøy ble innflyttet i 2022 (foto: VNY).

Mens det tidligere stort sett var eneboliger som var den typiske boformen i Vesterålen, er det nå stadig vanligere å bo i blokk.

Statistisk Sentralbyrå har telt opp husværene i regionen og her ser man en stor endring de senere år.

Sortland skiller seg helt klart ut, og nå er det hele 583 leiligheter som defineres under begrepet «blokk».

Det er mer enn regionen ellers kan vise til samlet sett.

Hadsel har 243, Øksnes 89 og Bø har 69, mens Andøy kun har 21 blokk-leiligheter.

Ser vi tilbake til 2010 så var det ingen blokker i Øksnes og Andøy.

Sortland hadde da 291 leiligheter i blokk, og antallet har altså senere doblet seg.

Øverst i Kirkåsveien finner man «Steinbruddet panorama» (foto: VNY).

Fortsatt bygges det blokker omkring i regionen, og igjen er det Sortland som skiller seg ut.

På Kjempenhøy kommer det snart en meget stor blokk, mens det øverst i Kirkåsveien skal komme 4 nye.

Samtidig som stadig flere har flyttet inn i blokk-leiligheter, har antall eneboliger faktisk sunket litt.

For 12 år siden hadde Sortland 3.610 eneboliger, mens det nå er 40 færre.

Eneboligene ser ut til å ha blitt ombygget til tomanns-boliger, for dette antallet har øket tilsvarende.

Den utviklingen har faktisk vært enda sterkere i Hadsel.

Der hadde man 3.656 eneboliger i år 2010, mens det nå er to hundre færre.

I samme tidsrom har antall tomanns-boliger og rekkehus øket tilsvarende.