Skanska har gitt pris

Milliard-prosjektet Hålogalandsveien er fortsatt uavklart, men Skanska har nå gitt et endelig tilbud til Statens vegvesen. Akkurat nå vurderes dette og en avgjørelse ventes før 1. mai.

Konserndirektør Ståle Rød i Skanska-gruppen (foto: Skanska/collage).

Mange i Vesterålen og Lofoten venter utålmodig på oppstart av det store veiprosjektet mellom Sortland og Harstad.

Foreløpig må man være litt tålmodig, for det er ennå ikke en klar avtale og prislapp.

Skanska-gruppen leverte imidlertid et endelig tilbud fredag 31. mars, som nå er til vurdering hos Statens vegvesen.

– Dersom vi finner at dette tilbudet er tilfredsstillende, vil det være realistisk å ha en avtale sommeren 2023.

Dette kan vi si noe mer om i slutten av april, sier Stein Johnny Johansen.

Han er direktør for utbyggingsområde nord i Statens vegvesen.

Skanska leverte et foreløpig tilbud i september, etter at de to andre tilbyderne hadde trukket seg.

Etter forhandlinger med Statens vegvesen kom det et revidert utkast på bordet like før jul.

Nye forhandlinger har vært ført og nå nettopp har altså Skanska-gruppen levert et endelig tilbud på veiprosjektet.

– I forhandlingene har både tekniske løsninger, omfang, pris og finansiering vært tema, påpeker Stein Johnny Johansen.

– Slike forhandlinger er alltid krevende der begge parter må være fleksible.

Forhandlingsklimaet har imidlertid vært godt.

Om vi er kommet fram til et tilfredsstillende resultat, vil de vurderingene vi gjør nå avklare, sier Johansen.

Prisveksten det siste drøye året har naturlig nok påvirket forhandlingene.

Spesielt at det har vært, og er, stor usikkerhet knyttet til framtidig prisvekst og framtidig rentenivå.

Vesterålnytt anslår at prisen vil ligge godt over 10 milliarder, men hvor mye vil Johansen ikke fortelle ennå.

Når detaljene er vurdert av Statens vegvesen, skal man først orientere Samferdselsdepartementet.

Statens Vegvesen er nå i gang med å bygge opp en egen prosjektenhet på Rødskjær for styring av utbyggingen.

Det søkes etter 3 kontrollingeniører og en BIM-rådgiver spesielt for Hålogalandsveien.

I tillegg til Rødskjær skal det være mindre anleggskontorer i Årbogen, Fiskefjord og Gullesfjordbotn.

Skanska-gruppen er altså eneste tilbyder på dette store veiprosjektet som hadde er startpris i 2021 på vel 9 milliarder.

Samlet sett kan denne OPS-kontrakten ha verdi på over 20 milliarder, da den strekker seg over mange år.

Offentlig-Privat-Samarbeid er en løsning der et privat firma bygger veien og vedlikeholder den over tid.

Det er ventet at en betydelig del av betalingen vil skje gjennom bompenger for bilistene.

Skanska-gruppen er et meget stort konsern som jobber både i Norden og Europa ellers på mange ulike felt.

Den norske delen av Skanska har 2.500 ansatte og omsatte for 11 milliarder i 2021.

Anbudet på Hålogalandsveien er gitt av Skanska Norge AS.

Her har man med seg også Skanska Infrastructure Development AB, Skanska AB, Skanska Hedmarksvegen Invest AB, Skanska Norge Konsernpensjonskasse og Skanska Trean Allmän Pensionsstiftelse.

Dessuten er Multiconsult ASA, Aas Jakobsen AS, AJ Trondheim AS, ViaNova AS og Svevia Norge AS med i konsortiet.