Stadig mindre sild

Bestanden av norsk vårgytende sild (nvg-sild) har gått drastisk ned de senere år. Kvoteforslaget for 2024 er nå slik at man kutter en firedel av årets nivå, for å kunne bygge opp bestanden.

Norsk vårgytende sild (foto: Leif Nøttestad/Havforskningsinstituttet).

Det internasjonale havforskingsrådet ICES er kommet ut med nye kvoteråd for de pelagiske bestandene, som omfatter sild, kolmule, makrell og hestmakrell.

ICES tilrår ei kvote på opptil 390.000 tonn for norsk vårgytende sild (nvg-sild).

Det er en nedgang på 24 prosent sammenlikna med rådet for 2023.

– Bestanden går ned grunna høgt fiskepress og manglende rekruttering etter 2016-årsklassa.

I 2024 vil bestanden komme under tiltaksgrensa i høstingsregelen, seier bestandsansvarlig Erling Kåre Stenevik.

Forvaltningsstrategien avgrenser vanligvis nedgangen i kvoteråd til 20 prosent, men om bestanden vil hamne under tiltaksgrensa i kvoteåret, faller denne avgrensinga vekk.

Det er tilfellet for nvg-sild.

Forskerne har beregnet at gytebestanden kjem under føre-var-grensa i 2024 og nærmer seg grensa for den laveste gytebestanden som fortsatt er i stand til å gi nye solide årsklasser.

Veien er relativt kort fra den ene grensa til den andre, og rådet er derfor å redusere fangstene betydelig.

Kvoterådet for 2024 er 44 prosent lavere enn forventa fangst i 2023.

– Prognosene våre seier at sildebestanden i 2024 vil være den laveste siden 1988, seier Bjarte Bogstad, forsker og ICES-representant ved Havforskingsinstituttet.

– Årsklassene etter 2016 er svake og trenger påfyll fra nye sterke årsklasser, sier Bogstad.

Kvoterådet for kolmule er 13 prosent høyere sammenlignet med rådet for 2023.

ICES tilrår at kolmule-fangstene i 2024 ikke overstiger 1,5 millioner tonn.

– Det har vært god rekruttering de siste åra, med rekordsterke 2020-2021-årsklasser, seier Bogstad.

Men også kolmule blir fiska i større grad enn tilrådd. Rådet er ni prosent lavere enn de forventa fangstene i 2023.

Kvoterådet for makrell er nær 740.000 tonn, noe som er 5 prosent lavere enn rådet for 2023.

Dette er 36 prosent lavere enn forventa fangst i år.

Det står bedre til med makrellen enn for silda.

Men bestandsvurderinga av makrell viser at gytebestanden har blitt redusert med 2,7 millioner tonn.

– Det har blitt tatt rekordhøge makrellfangstar de siste 10 årene. I snitt mer enn 1 million tonn årlig.

Fiskedødeligheta har økt de siste åra, og ligger nå høyere enn nivået som gir maksimalt langtidsutbytte for bestanden, seier bestandsansvarlig Leif Nøttestad.