Økende renter

I august 2023 økte renta på nye boliglån til husholdninger med 0,21 prosentpoeng til 5,19 prosent. Dette viser nye tall fra SSB.

I samme periode økte renta på utestående boliglån med 0,44 prosentpoeng til 5,14 prosent.

Månedsstatistikken for renter fra et utvalg av banker og kredittforetak viser at renta på nye boliglån i alt (nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig) til husholdninger økte med 0,21 prosentpoeng til 5,19 prosent.

Flytende rente på nye boliglån økte med 0,21 prosentpoeng til 5,19 prosent mens fastrenta økte med 0,19 prosentpoeng til 5,18 prosent. Fastrenta kan variere en del da det er lite lånevolum.

Renta på utestående boliglån i alt økte med 0,44 prosentpoeng til 5,14 prosent.

Flytende rente på utestående boliglån økte med 0,46 prosentpoeng til 5,25 prosent.

Det er det høyeste nivået SSB har registret siden serien startet i desember 2013. Fastrenta økte med 0,02 prosentpoeng til 2,99 prosent.

Renta på innskudd i alt økte med 0,24 prosentpoeng i august 2023 til 2,62 prosent.

Renta på innskudd fra husholdninger økte med 0,29 prosentpoeng til 2,38 prosent, mens renta på innskudd fra ikke-finansielle foretak økte med 0,15 prosentpoeng til 3,03 prosent.

Siden oktober 2021 har renta på innskudd fra ikke-finansielle foretak vært høyere enn renta på innskudd fra husholdninger, mens den tidligere var lavere.

Pengemarkedsrenten NIBOR økte med 0,04 prosentpoeng i august til 4,87 prosent. NIBOR er bankenes interbank rente (Norwegian Interbank Offered Rate).

Styringsrenten ble fastsatt til 4 prosent den 16. august. Utlånsmarginen på nye boliglån til husholdninger økte med 0,17 prosentpoeng til 0,32 prosent.

For utestående boliglån økte marginen med 0,40 prosentpoeng til 0,27 prosent.

Utlånsmarginen er differansen mellom utlånsrenten og NIBOR. Marginene kan variere en del fra måned til måned ved større renteendringer samt at det tar tid for bankene å endre utlånsrentene.

Merk at i disse beregningene er rentene på nye utlån beregnet som et gjennomsnitt av rentene på nye lån i måneden, mens det for NIBOR er benyttet siste observasjon i måneden.