Over all forventning

Havila kystruten har hatt stor suksess med Eidsfjord-seilasene i høst. Over 2.200 passasjerer har vært med. Dette er over all forventning. Et skår i gleden er at ikke alle fikk plass på siste tur.

Sildpollen i Eidsfjord fikk besøk av Havila Capella (foto: Havila/Martin Giskegjerde/Oclin).

I dag var siste tur og vel 200 stående igjen på kaia på Stokmarknes da Havila Capella kastet loss..

– Våre skip er sertifisert for 640 passasjerer pluss mannskap, og i dag var det med over 420 fra Sortland og Stokmarknes.

Da var skipet rett og slett fullt, sier markedsdirektør Lasse A. Vangstein i Havila Kystruten.

Oppmøtet på kaia i Stokmarknes var så stort at ca 200 personer ikke kunne få komme ombord.

– Vi har ikke lov til å seile med flere enn passasjersertifikatet vårt tilsier.

Vi kan ikke gå på kompromiss med sikkerheten eller bryte regelverket, forklarer Vangstein.

– At mange ble skuffet har vi selvfølgelig full forståelse for, og vi anerkjenner at logistikken på kaien i Stokmarknes nok ikke var optimal, spesielt i dag.

Det er sterkt beklagelig, og vi skulle gjerne hatt alle med om bord om vi hadde hatt lov til det.

– Vi hadde overhodet ikke forventet flere hundretalls lokalpassasjerer.

Vi er imponert over engasjementet som er vist oss og kystrutens historie.

Det har vært en sann glede for oss å kunne gjennomføre dette, sier Vangstein.

Kaptein Tom-Rune Einarsen og maskinsjef Per Rydheim på Havila Capella (foto: Havila/Martin Giskegjerde/Oclin).

Om bord på siste tur var over 420 lokalpassasjerer som ønsket å oppleve denne seilasen inn til Eidsfjorden.

Med det har godt over 2200 lokalpassasjerer vært med på turene til Sildpollen i løpet av september.

– Disse tallene er over all forventning, og viser hvor mye Kystruten betyr for samfunnene langs kysten, og hvor sterkt historien står, sier markedsdirektør Vangstein i Havila Kystruten.

Etter initiativ fra kaptein Tom-Rune Einarsen og maskinsjef Per Rydheim på Havila Capella, bestemte Havila Kystruten seg for å gjennomføre åtte avstikkere til Eidsfjorden nå i september.

Tanken var å fortelle den glemte historien bak kystrutens opprinnelse, 130 år etter Richard With seilte fra Trondheim første gang.

Lørdag ettermiddag gikk passende nok Havila Capella inn til Sildpollen med Einarsen bak spakene og Rydheim med kontroll på maskineriet for årets siste historiske seilas.

Havila Kystruten vil evaluere høstens ekstraordinære utflukter til Eidsfjorden.

– Det er masse lærdom å hente fra disse seilasene, med tanke på planlegging og gjennomføring.

Skipene har underveis samarbeidet godt og delt sine erfaringer slik at opplevelsen om bord har blitt bedre og bedre.

Det ligger i våre verdier å dele, og det har våre mannskaper virkelig gjort i forbindelse med dette.

– Hva fremtiden bringer er vanskelig å si, men jeg kan i alle fall si så mye som at det er mange i vårt selskap som allerede har ytret et sterkt ønske om en reprise på et senere tidspunkt, avslutter Vangstein.