Snurret inn 47 millioner

Vindmøllene på Ånstadblåheia snurret inn kraft for 47 millioner kroner i fjor. Det betyr at lokale grunneiere får 766.000 kroner på deling, for leie av fjelltoppen til kraftverket.

14 vindmøller gav mye strøm i fjor. Utsikt mot Eidsfjorden (arkivfoto).

Det er Ånstadblåheia Vindpark AS som opplyser dette i brev til grunneierne, og lover at utbetalingen på 245.000 kroner for fjerde kvartal snart kommer på konto.

Høye strømpriser før jul gav kraftig utslag i inntektene for eierne av turbinene på heia.

Bare i desember måned ble det solgt strøm for nesten 7 millioner kroner, inkludert godtgjørelse for sertifikatene.

Mars var imidlertid den måneden med mest stabil vind, og da produserte de 14 turbinene til sammen vel 13.800 megawatt-timer.

Strømprisen i mars var bare 25 øre og dermed ble ikke inntektene så store den måneden.

Desember hadde snittpris på 60 øre pr kilowattime, og dermed gav 11.500 megawatt vel 6,97 millioner inn i på konto.

Hele 2021 produserte møllene på Ånstadblåheia 133.577 MWh, altså 133,5 millioner kilowatt-timer eller 133,5 GWh.

Vindkraftverket har en samlet installert effekt på inntil 50 MW, og er forventet å ha en gjennomsnittlig årsproduksjon på rundt 145 GWh.

Årsproduksjonen i fjor var altså litt under et forventet maksimum, men likevel noe av det beste resultatet kraftverket har gitt til nå.

Produksjonen tilsvarer det årlige energiforbruket til om lag 7.500 husstander.

Salget av strøm fra Ånstadblåheia var i 2020 på kun 31 millioner, mens man året før hadde 42 millioner.

Når eierne nå kommer ut med inntekter for 2021 på over 47 millioner, vil det kanskje gi pluss i regnskapet.

Ånstadblåheia Vindpark AS eies delvis av finske Fortum, men investorer fra sveits er også med på eiersiden.

Vinterstid er det advarsel om å nærme seg vindmøllene. Iskast fra vingebladene kan rekke langt og derfor er sikkerhetssonen stor.

200 meter regnes som trygg avstand for iskast. Når det er sterk vind, advares det mot å være i nærheten i det hele tatt.

Det betyr at toppen av Ånstadblåheia egentlig er faresone hele vinteren.