Blålyshus på Straume

Like ved rådhuset og Straume skole ønsker et firma nå å bygge ny stasjon for ambulansen. Plasseringen er meget sentral og derfor gunstig for rask utrykning til hele Bø kommune.

Slik ser arkitekten for seg nybygget på Straume (skisse: ark. Kjersti Jenssen as).

Utbygger er firmaet Målselv Eiendom AS, som skal bygge tilsvarende stasjoner på Myre og Sortland også. Byggingen på Myre er allerede i gang.

Tomta man nå har sett seg ut i Bø eies av kommunen og firmaet har allerede søkt om å få kjøpe 2 mål av eiendommen.

Plasseringen blir i krysset mellom Veaveien og Rabbveien. Altså på skrå overfor Straume skole, og like ved idrettsbanen.

Her er det egentlig regulert for bygging av boliger, men arkitekt Kjersti Jenssen mener nybygget vil passe godt inn.

– Ambulansestasjonen har i sin daglige drift svært mange fellestrekk med boligformålet, skriver Jenssen i brev til Bø kommune.

Stasjonen er døgnbemannet, og foruten utrykninger, består arbeidet av opphold, matlaging, renhold, hvile og søvn.

I tillegg utføres det vedlikehold og renhold av selve ambulansen.

Størrelsen og utformingen av stasjonen er også gjort med tanke på en tilpasning i et bomiljø.

Fasaden mot øst blir slik som dette (skisse: ark. Kjersti Jenssen AS).

Ved utrykning vil ambulansen holde normal fart til hovedvegen er nådd, det samme gjelder for bruk av sirene.

Målselv Eiendom AS har en avtale med Nordlandssykehuset om å bygge og leie ut stasjoner for ambulanse i Bø, Øksnes og Sortland.

Avtalen er på 15 år med mulighet for forlengelse i 10 ekstra år.

Firmaet er allerede i gang med bygging på Myre, mens man fortsatt leter etter passende tomt på Sortland.

Kostnadene for ny stasjon på Myre er anslått til 16 millioner, og prislappen for nybygget i Bø er nok i samme størrelse.

Eier av Målselv Eiendom AS er Dan Trulssen, som drifter mer enn 10 nybygde stasjoner for ambulanser.