Åpner for publikum

– Nå åpnes det for 1 500 personer innendørs og 3 000 utendørs, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Åpninga gjelder for arrangementer med faste tilviste plasser.

– Økninga i antallsbegrensninga er et stort steg i riktig retning og vil bety mye for arrangører, publikummere og utøvere.

Dette gjør at mange kan gå tilbake til jobben sin i kultursektoren, og at vi publikummere endelig kan oppleve teater, konserter og idrett i langt større grad enn før, sier Trettebergstuen.

Klokka 12 i morgen, fredag, kan det på innendørs arrangementer med faste tilviste plasser være inntil 1 500 personer og maksimalt 50 prosent kapasitet, fordelt på kohorter på inntil 200 personer.

Det skal hele tida være minst to meters avstand mellom kohortene.

Ved utendørs arrangementer med faste tilviste plasser kan det være inntil 3 000 personer og maksimalt 50 prosent kapasitet, fordelt på kohorter på inntil 500 personer.

Det skal hele tida være minst to meters avstand mellom kohortene.

De nye reglene trer i kraft fra kl. 12.00 fredag 21. januar og gjelder inntil videre.