Skreien er på vei

Dårlig vær har hindret kystflåten mer i år enn tidligere, slik at fisket har vært ganske labert siden årsskiftet. Nå er imidlertid skreien på vei mot kysten og det leveres ganske bra fangster.

Fisket så langt i år har vært hindret mye av dårlig vær utenfor Vesterålen (foto: Norges Sjømatråd, Johan Wildhagen).

Innslaget av skrei øker nå i fangstene som leveres ved mottakene i Vesterålen. Dette er helt i takt med vandringsmønsteret til skreien, som i disse dager trekker inn til kysten for å gyte.

Vinterstormer har hindret fisket for mange i kystflåten, og det er mange sjarker som nå ligger klar i fortøyningene og venter på roligere forhold på fiskefeltene utenfor Vesterålen.

Mye av fisken som leveres i Lofoten og Vesterålen er nå sei, pluss en del kysttorsk. Debatten går også i år heftig om det bare er kysttorsk man får, eller om skreien virkelig er kommet inn mot land. Ved flere fiskebruk mener man at det er kommet skrei fra Barentshavet.

Det er uansett svært gode priser på torsken som nå landes. Ifølge tall fra Norges Råfisklaget var snittprisen på torsk på 38.34 kr den første uka i 2020. Tilsvarende snittpris i fjor var 31,58 kroner.

Mange får altså omkring 40 kroner kiloet for skreien nå, mens det i begynnelsen av januar ble betalt helt opp i 50 kroner kiloet. Det er et sug i markedet etter torsk på nyåret og derfor er det alltid ekstra høye priser da.

Minsteprisene nå er satt til kr 29,- for torsk i størrelse 2,5-6 kg. Hyse betales med kr 17,25 for størrelse over 0,8 kg krokfanget. Seien betales med kr 11,20 for størrelse over 2,3 kg. Årsaken til oppgangen i minstepris for fisken er økt pris betalt til fisker de siste to ukene. Minsteprisene gjelder til og med 9. februar.

Så langt i år er det omsatt 9.800 tonn torsk til en verdi av 252 millioner kroner. Samme tid i fjor var det 10.800 tonn til en verdi av 229 millioner. Kiloprisen har altså øket betydelig i år.

Det er levert villfanget sjømat for 737 millioner kroner hittil i år. I 2019 var tallet 914 millioner kroner. Årsaken er at det i år er levert lavere mengde sjøfryst fisk.

Skreipatruljen har akkurat kommet hjem fra sesongens første kontrolluke i Norge og Europa. De kan fastslå at de aldri har sett så mye fin kvalitetsmerket Skrei så tidlig på året. Skrei fra hele 22 ulike produksjonsanlegg langs kysten fra Finnmark til Nordmøre har blitt kontrollert.

Skreien fra gullårene 2004, 2005 og 2006 er nå blitt gammel og har blitt fisket lenge på. Det ventes derfor mindre av storfiskene fremover. -De årsklassene var så sterke at de har hatt en betydelig rolle i fiskeriene i mange år. Årsklassene som kommer etterpå er en del svakere, sier Bjarte Bogstad i Havforskningsinstituttet til NRK.

Hos fiskeindustribedriften Gunnar Klo på Myre har de fått med seg at det har blitt færre av de største torskene. -Vi følger med og har beregnet at det blir mindre storfisk. Vi må posisjonere oss litt annerledes, sier daglig leder Arne Karlsen til NRK. Den større fisken har tradisjonelt vært viktig for produksjon av saltfisk og klippfisk.