Skreien er på vei inn

Vinterfisket har så langt dreid seg om sei, hyse og kysttorsk, men nå er skreien fra Barentshavet på full fart inn mot kysten med retning Lofoten. Fangstene ved Senja og Andenes bekrefter dette.

Ennå er ikke kystflåtens sjarker i gang med sesongen, men skreien nærmer seg feltene utenfor Vesterålen og da er Stø et godt utgangspunkt (arkivfoto).

Norges Råfisklag forteller i sin ukerapport at skreien nå virkelig er en del av fangstene og at den stadig øker i mengde. Rapporter fra Senja bekrefter at innsiget av skrei er i rute, og den overtar gradvis for sei i fangstene helt fra Finnmark til Lofoten.

Hittil i 2019 har det mest vært fisket sei utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, pluss en del hyse og kysttorsk. Den store sesongen for skreifisket nærmer seg raskt, og i løpet av kort tid regner man med å se større forekomster på feltene nord om Vesterålen.

Forrige uke tok fiskekjøperne i Vesterålen imot 941 tonn torsk, slik at det nå i januar er ført i land 1.906 tonn. Dette fordeler seg med 760 tonn i Andøy, 720 tonn i Øksnes, 391 tonn i Hadsel og 34 tonn i Bø. Dette fremgår av tall fra Råfisklaget.

Prisen i år er mye bedre enn i fjor, ettersom det forrige uke ble betalt over 32 kroner kiloet, for sløyd fisk uten hode. Det er 5 kroner mer enn i fjor, og selv om fangsten samlet sett har gått litt ned, er det likevel bra resultat for fiskerne.

Så langt er det tatt inn 10.770 tonn torsk til en verdi av 227 millioner kroner. Det er tusen tonn mindre enn i fjor, men utgjør 15 millioner mer i verdi på grunn av høyere priser.

Råfisklaget melder om noen store fangster levert i Vesterålen forrige uke, der den største er 33 tonn hyse levert på Myre. Øksnes har også de største torskefangstene med 24 tonn på snurrevad og 23 tonn på autoline.

På Andenes er de største snurrevadfangstene på 17 tonn torsk og 35 tonn sei, mens de største garnfangstene av torsk har vært med 9 tonn til Myre og Nordmela.

Forskjellen på torsk og skrei er liten, men vinterfisket for Vesterålen og Lofoten baserer seg på skrei fra Barentshavet (arkivfoto).

Råfisklaget har så langt i år registrert inn fangster for 853 millioner, og der det er nær 10 millioner over fjoråret. Dette inkluderer også fangst som er levert av trålerne i nord. Her kommer det også en del utenlandske båter og forrige uke levert 5 russiske trålere fangst av både sei, torsk og hyse.

Sei har vært fisket helt fra Finnmark til Helgeland, men de største fangstene er levert i Vesterålen. Her kom det inn 290 tonn sei tatt på garn og 300 tonn tatt med snurrevad. Hyse var levert med 260 tonn i Øst-Finnmark og 130 tonn i Vesterålen.

Fisket etter kongekrabbe er kommet i gang ved Finnmark og her er 89 båter med i fisket. Forrige uke kom disse til land med 48 tonn krabbe, til en verdi av 8,7 millioner kroner.