Skisse av slakteriet

Arkitektene i Snøhetta har sendt de første skissene til kommunen, for det som skal bli Holmøys nye lakseslakteri ved Bogan i Sortland. Planene inkluderer også en egen kassefabrikk.

Arkitektene i Snøhetta har sendt skisser til Sortland kommune av Holmøys lakseslakteri. Et utsnitt er gjengitt her, der farge på forgrunn og bakgrunn er lagt til av Vesterålnytt.

Til nå har oppdrettslaksen fra Eidsfjord Sjøfarm og Holmøy-konsernet gått til bearbeidelse ved Nordlaks sitt slakteri på Børøya. Ettersom Havfarmen snart er produksjonsklar vil Nordlaks trolig få problem med kapasiteten i slaktingen.

Holmøy Maritime har lenge hatt en plan om å bygge eget slakteri, et steinkast fra hovedkontoret på Bogan ved innløpet av Hognfjorden. Det er arkitektene hos Snøhetta som har oppdraget med planene her, slik firmaet også hadde med hovedkontoret og fryseterminalen.

Utfyllingen av stein på selve tomta er allerede begynt og en avkjørsel er etablert slik at lastebilene kan tippe fyllmasse direkte ned i byggegrunnen. Fremtidig avkjørsel kan bli litt endret, når Statens vegvesen har godkjent planene.

En forhåndskonferanse mellom arkitektene og Sortland kommune har allerede vært holdt, der man har drøftet en del sentrale forhold for planleggingen.

Et av punktene som er fastsatt er at nybygget ikke skal bli høyere enn 16,7 meter, bortsett fra piper og andre element som kan stikke litt høyere opp. Slakteriet bygges i 2 hovedetasjer, pluss et loft som skal gi plass til emballasje.

En egen kassefabrikk er tegnet inn, vest for slakteriet, trolig for å kunne produsere sine egne isoporkasser for å pakke og frakte laksen i.

Like ved ligger Holmen boligfelt og det skal planlegges slik at både støy og eventuell lukt fra slakteriet skal bli minst mulig sjenerende for naboene.