Kutter i ruten

Fergesambandet mellom Melbu og Fiskebøl reduseres fra fire til to skift, noe som betyr at kun en kveldsavgang blir igjen. Fylket skal spare penger, og fergene må derfor ta et betydelig kutt.

Færre avganger mellom Melbu og Fiskebøl blir resultatet når Nordland fylkeskommune skal spare (arkivbilde).

– Det er ikke noe vi ønsker, men reduserte overføringer fra staten tvinger oss til å redusere kostnadene, sier fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.

Fergesambandet mellom Melbu og Fiskebøl reduseres fra fire til to skift. I praksis betyr det at det bare blir én kveldsavgang igjen på ruta.

-Vi har vurdert ulike alternativer, og endt opp med en løsning med å videreføre dagens tilbud på dagtid, men bare tilby én kveldsavgang. Næringslivet og særlig Norlense, er avhengig av kveldsavgangen for å kunne ha pendling over fjorden, og i dialog med kommunene har vi derfor valgt å løse det på denne måten, forklarer fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen.

Bentzen er enig i at det ikke er heldig å redusere frekvensen på avgangene. Det vil berøre både innbyggere og næringslivet. Også ved at morgenavgangene i helgene blir tatt bort for å få den totale skiftplanen til å gå i hop.

-Jeg skulle selvsagt helst sett at vi kunne opprettholde samme frekvens. Men for å få reelle besparelser, er eneste løsning å redusere antall skift, underbygger Bentzen.
Med innsparingskrav på totalt 150 millioner kroner i samferdselssektoren, åtte millioner kroner for sambandet Melbu – Fiskebøl, er budsjettet nå i balanse for de kommende årene. Bentzen mener han nå kan tilby nordlendingene stabilitet i ferje og hurtigbåttilbudet framover.

-Vi har nå gjort de kuttene som er nødvendig for å tilpasse utgiftene etter inntektene. Dermed tror jeg vi kan tilby stabilitet og forutsigbarhet for næringsliv og innbyggere langs nordlandskysten, avslutter fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.