Signerte milliardjobb

Selv om LNS ikke hadde laveste pris på anbudet, fikk man likevel jobben med ny E6 ved Trofors. Kvalitet og gode løsninger vant frem. Fredag ble kontrakten med Statens vegvesen signert.

Forhandlingene er over og avtalen kunne signeres av direktør i LNS, Frode Nilsen, og utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik (foto: Statens vegvesen).

I konkurranse med et tsjekkisk og et spansk firma vant Leonhard Nilsen AS fra Risøyhamn kontrakten om å bygge 10 kilometer ny E6 ved Trofors, med to store bruer og to tunneler.

LNS hadde ikke laveste pris, men etter forhandlinger og vurderinger hos Statens vegvesen konkluderte man med at LNS likevel hadde det beste tilbudet.

Fredag ble avtalen formelt signert. Gjennom forhandlinger ble prisen senket med om lag 200 millioner kroner, samtidig ble kvaliteten hevet.

Statens vegvesen skal totalt betale 1,4 milliarder kroner for den nye veien.

Den største flaskehalsen på E6 Helgeland erstattes dermed av en helt ny sikker vei med 90 sone og høy framkommelighet.

– For å bygge riktig i et så krevende område har det vært helt rett å bruke mye tid på planlegginga og forhandlinger med entreprenørene.

Nå er vi sikre på at veien bygges på den best mulige måten, til beste for alle som skal bruke den, sier utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik.

Ordfører i Grane, Ellen Schjølberg (Sp), utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik, og direktør i LNS, Frode Nilsen (foto: Statens vegvesen).

Gleden er stor også i Risøyhamn, etter landing av en meget viktig avtale for LNS.

– Som nordlending er jeg særdeles stolt at vi konkurrerer særlig godt i vår landsdel.

Det er viktig at nordnorske bedrifter hevder seg. Vi skal ikke være husmenn i egen landsdel – den tiden er forbi, sier direktør Frode Nilsen i LNS.

– Dette er et spennende og viktig prosjekt for oss og vi ser frem til å komme ordentlig i gang med byggingen over nyttår, sier Nilsen.

Entreprenøren skryter av anbudsprosessen Statens vegvesen har gjennomført.

– Vi har lært mye om prosjektet gjennom gode forhandlinger og vi kan derfor levere langt mer presist på bestillingen enn i anbud uten forhandlinger.

Kvaliteten på den ferdige veien blir kort og godt bedre, sier Nilsen.

Fra Svenningelv til Lien skal det bygges 10,1 kilometer ny vei i helt ny trase vest for dagens E6 på andre siden av Svenningelva og Vefsna.

Det nye veianlegget får 90 sone, to store bruer og to tunneler, samt nytt kryss til tettstedet Trofors i Grane kommune.

Blant de største utfordringene ligger to kryssinger av Nordlandsbanen, samt bygging av veg gjennom områder med dårlig grunn, myr og syredannende berggrunn.

Prosjektet er ventet å være ferdig i 2025. LNS skal bruke underentreprenørene Risa, HAK og Otera, i tillegg til egne ansatte.

– Dette er en merkedag og vi er vi jublende glad, for nå vet vi med sikkert at vi får ny vei.

For oss er dette første etappe av tre parseller som skal gi ny vei helt til Trøndelag grense. Nå må Nordlandsgrense – Majahaug og Flyum – Kappfjelli også bygges.

Dette har Arbeiderpartiet og Senterpartiet så godt som lovet oss, sier ordfører i Grane kommune, Ellen Schjølberg (Sp).