Satser aktivt på strømsalg

Vesterålskraft vil satse mer aktivt fremover på salg av strøm, og ikke bare i det lokale markedet. Dette betyr behov for flere selgere ved kontoret på Sortland.

VK StigA

Daglig leder i Vesterålskraft Strøm as, Stig Abelsen, skal nå finne flere nye selgere for å selge strøm utenfor Vesterålen (bildemontasje).

Konsernstyret i Vesterålskraft AS har gitt tilslutning til en styrking av salgskapasiteten i datterselskapet Vesterålskraft Strøm AS. Dette åpner for en ekspansjon og videreutvikling av salgsselskapet. Vesterålskraft har frem til nå hatt fokus på å selge kraft til kundene i hjemmemarkedet, som er Bø, Øksnes og Sortland.

Etter strategiutvikling i konsernet vil VKS også tilby kraft utenfor hjemmemarkedet. Dette innebærer at salgskorpset i selskapet utvides, og nye stillinger vil bli utlyst i løpet av kort tid, sier Stig Abelsen, som er daglig leder i Vesterålskraft Strøm AS.

Bakgrunnen for satsingen er at vi står foran store endringer i bransjen. Spillereglene endres og dette vil medføre økt konkurranse. Det blir enklere å bytte kraftleverandør. Strøm og nettleie kommer på en felles faktura, uavhengig av hvilken kraftleverandør man velger. For å møte den nye hverdagen styrker vi vår dialog med kundene, både for å beholde de kundene vi har, og for å rekruttere nye, sier Abelsen.

Vesterålskraft vil fortsatt jobbe knallhardt for kundene i nærområdet, men samtidig ønsker vi å møte økt konkurranse offensivt. Dermed sikrer vi at VKS som lokal tilbyder skal være tilstede også i fremtiden med et godt tilbud, påpeker Stig Abelsen.