Samarbeid om havn

Sortland Senterparti mener fortsatt at gode løsninger finnes i gjensidig tillit og godt samarbeid. Det skriver Rune Kvannli i sitt debatt-innlegg her, som svar til Oddmund Enoksen.

Rune Kvannli er førstekandidat til Sortland Senterparti (foto: innsendt/arkiv).

I tilsvar til mitt leserbrev om ny havn på Kringelen stiller Oddmund Enoksen spørsmål ved mine motiver.

Mitt motiv er å legge til rette for samarbeid for nytt havneavsnitt og nye arbeidsplasser på Hinnøya.

Jeg stusser på om Enoksen har forstått budskapet i mitt innlegg.

For ja, jeg ønsker at havna skal bygges.

Jeg ønsker at den skal bygges i et beiteområde.

Noe som verken Reinbeitedistriktet eller Sametinget er merkbart begeistret for.

Likevel tenker jeg at Kringelen er det suverent beste alternativet for ei fremtidig havn.

Spørsmålet er hvordan vi når dette målet?

Vi kan jo selvsagt forfølge Enoksen sin retorikk.

Vi kan også forsøke nye runder i tingretten og lagmannsretten, men er dette politisk klokskap?

Einstein definerte galskap som å gjøre det samme om og om igjen og forvente et helt annet resultat.

Vitenskapsmannen hadde utvilsomt et poeng. Jeg tenker at løsninger finnes i gjensidig tillit og samarbeid.

I slike saker er kanskje ikke fremforhandlede løsninger optimale for alle, men sånn er det, man gir og tar litt.

Så kan sluttresultatet aksepteres av alle parter. Altså – konsensus.

Sortland Senterparti ønsker å legge til rette for et nytt Havneavsnitt i Sortland.

Det er mange grunner til at ny havn bør bygges i Kringelbukta eller på Sjåneset.

Beboere på Bygd og Ånstad vil slippe støy, støv og andre negative konsekvensene av ei konteinerhavn oppi husveggen.

Dette er det beste alternativet av hensyn til barns oppvekstmiljø og bokvalitet.

Sortland kommune kan da tilby Kystvakta kaikapasitet til nye fartøyer og drift av kystvaktbasen.

Sortland er et naturlig geografisk knutepunkt for godstrafikk i Vesterålen, det beste utgangspunktet for å få gods over på kjøl uten ekstra transportetapper.

Et viktig bidrag til det grønne skiftet.

Ei ny havn vil definere hvordan Sortland by og Sortland kommune vil utvikle seg i all overskuelig fremtid.

Da må vi ta oss tid til å gjøre de riktige valgene.

Da havnefaglige vurderingene peker på Kringelen som en soleklar favoritt.

Fiskeriinteressene peker klart i retning Kringelen som det beste alternativt.

Politisk klokskap må være inngangsverdien til samfunnsutvikling og arealplanlegging i Sortland.

På Kringelen betyr dette fremfor alt å lytte til de som vil bli mest berørt av ei ny havn – beboerne på Kringelen.

Sortland Senterparti tror på samarbeid, bygge tillit og skape vinnere.

Sortland Senterparti tror på ei utvikling i hele Sortland kommune – vi tror på en vinnerkultur.

Rune Kvannli, Sortland Senterparti