Rettssak avlyst om havnesjef

Sortland havn slipper å møte tidligere havnesjef Geoffrey Armstrong i retten. Det er nå inngått et forlik mellom Armstrong og Sortland havn, uten at innholdet foreløpig er kjent.

Geoffrey

Tidligere havnesjef i Sortland, Geoffrey Armstrong, fikk en kort karriere i Blåbyen. Etter bare 3 måneder i stillingen ble han avsatt, etter først å ha sagt opp selv.

Det var varaordfører og leder av havnestyret, Karl Erling Nordlund, som opplyste om dette under kommunestyrets møte i dag. Nordlund fortalte ikke noe om innholdet i forliket, men slo fast at det nå ikke blir noen rettssak, slik Armstrong tidligere har varslet. Trolig må Sortland havn betale et betydelig beløp til Armstrong, som kompensasjon for fratredelsen, eller som en utvidet oppsigelsestid.

Bakgrunn for saken var en uenighet som oppstod mellom havnesjef Armstrong og leder av havnestyret, Nordlund, noen måneder etter at Armstrong hadde startet i jobben. Han følte da at det var mistillit mot hans lederfunksjon og varslet havnestyret om at han ville slutte i jobben, med umiddelbar virkning. Resultatet av dette ble at havnestyret tok oppsigelse til etterretning og Armstrong sluttet i midten av april måned.

Politisk sett ble dette en også en stridssak, der Høyres representanter i havnestyret støttet Armstrong og kritiserte Nordlund for hans behandling. Flertallet i havnestyret stilte seg imidlertid bak Nordlund og avviste både kritikken og Armstrongs ønske om å komme tilbake i jobben.

Etter dette varslet Armstrong at han ville prøve saken rettslig og tok advokat for å stevne Sortland havn, med krav om å få jobben tilbake og erstatning. Dette har det senere var forhandlet om, mellom partenes advokater. Nå skulle saken opp for tingretten i neste uke, men har altså løst seg før dette. En rettslig behandling ville uansett kostet flere hundre tusen kroner i advokatutgifter, med nokså usikkert resultat.

Inntil denne saken var avgjort kunne heller ikke ny havnesjef tilsettes. Nå er saken løst og havna kan begynne å se seg om etter en nye leder.