Rekord for statskassa

Staten Norge eier mange store selskap, med mange ansatte. De fleste bedriftene går med overskudd og i fjor ble utbyttet fra disse selskapene på pene 112 milliarder kroner til statskassa.

Næringsminister Jan Christian Vestre (foto: Øyvinn Myge/NFD).

Utbyttet til staten fra selskapene for regnskapsåret 2022 er nesten dobbelt så stort som for 2021.

Nærings- og fiskeridepartementet anslår et utbytte på 112,2 milliarder kroner, opp fra 59 milliarder kroner i 2021.

Det viser tall fra Statens eierrapport 2022.

– Dette gir store inntekter til fellesskapet som bidrar til å bygge velferdssamfunnet videre, investere i fremtiden og til å redusere forskjeller, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Ved årsslutt 2022 var verdien av statens eierandeler i selskapene på 1.450 milliarder kroner.

Verdien av porteføljen har økt med 271 milliarder kroner siden 2021.

For flere selskaper er det makro- og bransjeforhold som råvarepriser og prisforventninger som i stor grad driver verdiutviklingen.

Statens eierrapport beskriver statens direkte eierskap i 69 selskaper.

Selskapene har til sammen 332.821 ansatte, som er vel 300 flere enn ett år tilbake.

Utbyttet til staten fra selskapene med statlig eierandel har aldri vært høyere enn 2022.

Samtidig viser eierrapporten at betydelig flere av selskapene bekjentgjør sine klimagassutslipp.

– I tråd med forventningene vi satte i eierskapsmeldingen, viser årets eierrapport sterk fremgang på selskapenes klimarapportering.

Nå rapporterer rekordmange av selskapene på sine direkte og indirekte utslipp.

Hele 87 prosent av selskapene har rapportert, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Veksten i utbetalt fastlønn til administrerende direktører var i gjennomsnitt 3 prosent i fjor.

Da var gjennomsnittlig lønnsvekst i befolkningen generelt på 4,3 prosent.

Staten som eier er opptatt av at det skal vektlegges moderasjon, men det er styret som fastsetter godtgjørelsen til administrerende direktør.