Prislapp 225 millioner

Grunnarbeidene for nytt sykehjem i Lamarka vil starte om kort tid. Prislappen for hele prosjektet er nå anslått til 225 millioner kroner. Første del er utgraving av store myrmasser.

Nye Lamarka sykehjem sett fra oven sørfra, med Lamarktunet i øvre bildekant og Blåbyhallen til høyre (foto: HR Prosjekt).

Anbudspapirene er nå sendt ut fra Sortland kommune og i løpet av februar venter man konkrete priser på selve byggeprosjektet.

Første del er imidlertid allerede bestemt, og det er graving av tomta og bortkjøring av store mengder myr.

Entreprenør Ottar Bergersen & Sønner AS har fått jobben med dette til en pris av 4,3 millioner kroner, eksklusive merverdiavgift.

Myrmassene skal kjøres til Nordnes gård, der Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS skal ta imot dette og sortere og planere ut massene.

Hva Bulldozerlaget skal ha for jobben med mottaket, er ikke avklart ennå.

Hvor mye myr som blir fraktet bort vet man heller ikke, men det er snakk om store mengder.

Nordnes gård har søkt om å få ta imot et sted mellom 150.000 og 375.000 kubikkmeter myr, jord og sand.

Planen er at dette skal planeres ut over et 50 mål stort område, som senere skal bli dyrkbar grasmark.

Tomta som skal graves ut er på ca 20 mål og ligger rett sør for Lamarktunet eldreboliger.

Anslagsvis 20.000 lastebillass med myr skal så fraktes bort, via Fagerlundveien, Bjørklundveien og sørover Vesterålsgata til Nordnes («Nord-Steiro»).

Ottar Bergersen skal altså grave og kjøre bort myra og fylle inn igjen steinmasser for grovplanering av blant annet rigg- og parkeringsplasser.

Nabovarsel er sendt ut og det antydes at arbeidet vil skje i tidsrommet fra 1. mars til utgangen av mai måned.

Hvem som skal bygge selv sykehjemmet er altså ikke klart ennå.

Anbudspapirene er sendt ut til ulike entreprenører, der kommunen antyder en pris på 220 millioner kroner.

Spørsmålet er om noen melder seg og vil bygge 7.000 kvadrat sykehjem for denne summen. Svaret får kommunen 28. februar.

Sluttoppgjøret for grunnarbeidene vet man heller ikke eksakt, men det vil ventelig bli betydelig mer enn de 4,3 millionene som Bergersen skal ha.