Pause for mottak

Vesterålen tok imot 160 flyktninger i 2016, mens det blir 132 i år. Neste år kommer en pause, ettersom det bare er behov for å finne bosted til 65 personer her i regionen, ifølge IMDI.

Bø vil ikke få nye landsmenn neste år, mens det blir noen få til de andre kommunene i Vesterålen (illustrasjonsfoto).

Antall flyktninger og asylsøkere har hatt en bråstopp det seneste året, og behovet for å bosette nye landsmenn (og kvinner) ute i kommunene er gått drastisk ned. For Vesterålen blir det mer enn en halvering av antallet.

IMDI (integrerings- og mangfoldsdirektoratet) ba mandag 210 kommuner om å bosette til sammen 4.400 flyktninger til neste år. Totalt håper IMDi at 340 flyktninger kan få være i Nordland. Over halvparten av kommunene som mottok flyktninger i fjor, blir ikke bedt om å ta imot noen neste år.

Sortland har de senere år tatt imot flest flyktninger i Vesterålen. 2016 var et toppår med 53 bosatte nye landsmenn. Antallet sank litt i år, men ender likevel på ca 50. Neste år vil det trolig bare komme 20 personer, ifølge det antallet som IMDI har bedt om.

Hadsel tok imot 34 i 2016 og 35 i år. Neste år er antallet også her redusert til 20 personer. Hadsel har også merket nedgangen til antall flyktninger og asylsøkere ved at mottakene på Melbu har fått mindre å gjøre.

Bø kommune vil ikke få noen nye landsmenn neste år, dersom IMDI står fast ved sin prognose. Bø tok imot 22 personer i 2016 og 15 i år. Når tallet blir null neste år, kan dette også medvirke til et negativt utslag på statistikken over folketallet i kommunen.

Øksnes hadde allerede i år satt opp en pause i mottaket, og her blir det ingen nye borgere fra fjerne strøk. Kommunen tok imot 14 året før, og IMDI ber om at man finner plass til 10 nye landsmenn neste år.

150 av de 4.400 er enslige mindreårige. Antallet som skal bosettes er langt færre enn de to siste rekordårene, hvor det er blitt bosatt over 26.000 flyktninger til sammen. Den store nedgangen i antallet som skal bosettes, skyldes at det kommer færre asylsøkere til Norge.

– Som en følge av de lave asylankomstene vil kun halvparten av kommunene som bosetter flyktninger i år, bli bedt om å bosette flyktninger i 2018. De som blir bedt om å ta imot flyktninger, vil også få langt færre enn de har gjort de siste par årene, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi til Avisa Nordland.