Ønsker info om leia

Leietakere hos Sortland boligstiftelse ønsker mer informasjon om leieprisene og bedre vedlikehold av gamle leiligheter. Tror også alle må betale deler av leien i de nyeste leilighetene.

Britt-Lena Hansen og Hege Andreassen ønsker svar fra Sortland Boligstiftelse (foto: innsendt).

Vi er leietaker hos Sortland boligstiftelse. Det er fint at det offentlige er behjelpelig med å skaffe boliger.

Det kan være fordi vi ikke har råd til å kjøpe oss egen bolig eller at det er for få boliger til utleie i private hus.

Det er også noen av oss som trenger mer tilpassa boliger.

Det er likevel mange ting som ikke er bra nok og som Sortland kommune og Boligstiftelsen må gjøre noe med.

Selv om ikke alle får det sånn, så kan vi ikke akseptere at det er tilfeller der leietakere får melding om at husleia vil øke med mer enn 2.000 kr i måneden på en gang. Det er over 20%.

Det er å gjøre leietakere til sosialklienter over natta! Det gjelder leiligheter som allerede har høg leie.

Det må vel være riktig at Boligstiftelsen kan ta betaling for det det koster å kjøpe og vedlikeholde leilighetene vi bor i og ikke ta leie som er lik det som tilbys av det private slik som «gjengs leie» skal gjøre.

Vi kjenner mange som på langt nær er fornøyde med vedlikeholdet inne i boligen.

Mange boliger er blitt mer enn 20-30 år og trenger oppussing og utskiftinger.

Sånn vi forstår det er det i husleia beregna at vi betaler minst 24.000 kr til vedlikehold hvert år i ei leilighet på 60 m2.

Det er fordi det skal settes av 400 kr pr m2 pr år. Vi ønsker å få en bedre oversikt over hvordan pengene brukes.

Det er mange store og små ting som det må gjøres noe med, men flere syns det er vanskelig å ta kontakt med Boligstiftelsen.

Vi er flere som opplever at vi ikke blir tatt på alvor.

I det hele tatt er det vanskelig å få oversikt over hvordan Boligstiftelsen driver.

Vi er kjent med at stiftelsen har kjøpt dyre leiligheter i Kjempenhøy-blokka nedafor Kiwi og at husleie som vi betaler også brukes til å kjøpe og bygge nye leiligheter.

Vi ønsker at Sortland kommune og Sortland boligstiftelse gir oss bedre informasjon om det vi har tatt opp og andre ting vi ønsker å vite.

Hilsen
Initiativtakere Britt-Lena Hansen og Hege Andreassen
med støtte fra 14 andre:
Ivar Pedersen, Gunn-Inger Simonsen, Rolf Helland, Evy-Ann Jørgensen, Rønnaug Jørgensen, Harald Paulsen, Ann Harriet Nikolaisen, Torunn Albrigtsen, Frode Skaret 5 andre som ikke vil bli navngitt