Økte med halv milliard

Omsetning hos Holmøy Maritime AS økte med nær 500 millioner kroner i fjor, til en samlet omsetning i konsernet på 2,4 milliarder. Hele 270 personer jobber hos Holmøy, og flere vil det bli.

Nytt slakteri for laks er under bygging (foto: Holmøy).

– Vi har investert tungt de siste årene og bygger nytt lakseslakteri til 1 milliard som vil stå ferdig i 2024.

Dette vil gi oss ytterligere 60-70 helårige arbeidsplasser.

Vi kjøpte også produksjonskapasitet for laks i 2022 for nesten 500 millioner.

Årsresultatet forsvarer på en god måte investeringene vi har gjort, sier daglig leder i Holmøy Maritime AS, Kay Arne Nygård.

Holmøy konsernet omsatte for 2,4 milliarder norske kroner i 2022 og leverte et årsresultat etter skatt på 492 millioner.

Dette er en økning fra 2021, hvor omsetningen var på 1,9 milliarder med et resultat etter skatt på 385 millioner.

Fra Holmøy konsernet ble det i 2022 betalt 496 millioner inn til statskassen, for kjøp av rettigheter for å produsere laks på eksisterende lokaliteter, og 137 millioner i bedriftsskatt.

Hovedanlegget til Holmøy Maritime AS (foto: Holmøy).

– Som sjømatkonsern har vi en klar strategi på fornyelse og utvikling.

Et skjerpet skattetrykk gjør at vi nå er inne i en prosess med å revidere de fremtidige satsningene.

Når overskudd blir mindre, blir det enkelt og greit mindre å bruke på utvikling i Kyst-Norge, og nye arbeidsplasser i fremtiden, sier Nygård.

– Oppsummert har vi et årsresultat som vi er stolt av.

Bak dette resultatet ligger det en fantastisk innsats fra våre 270 ansatte, påpeker Kay Arne Nygård (se foto).

Holmøy Maritime venter ennå på en avgjørelse om konsesjonen for prosjektet «Eidsfjord Giant» som ligger til ankebehandling i departementet.

Eidsfjord Sjøfarm AS (oppdrett) omsatte for 1,4 milliarder i 2022 og leverte et årsresultat etter skatt på 335 millioner.

I 2022 ble det slaktet ca. 20.000 tonn laks, noe som er litt lavere enn 2021.

Årsresultatet for laksen må ses i sammenheng med svært gode priser i hele 2022. Mye av prisøkningen skyldes en svak norsk krone mot euro/dollar.

– Vi har også hatt god drift gjennom hele året og sammen med dedikerte ansatte drifter vi miljømessig og økonomisk godt.

Det gjenspeiles i resultatet for 2022, sier daglig leder i Eidsfjord Sjøfarm AS, Roger Simonsen.

Prestfjord AS (trålerne) omsatte for 904 millioner i 2022 og leverte et årsresultat etter skatt på 149 millioner.

God drift på trålerne og gode priser på fisken, med lavere kronekurs, er bakgrunnen her.

– At vi tjener penger i 2022 kommer godt med da vi går inn i en tid med reduserte kvoter.

Markedet påvirkes også av uro ute i verden der mange også får mindre kjøpekraft, sier daglig leder i Prestfjord AS, Johnny L Johansen.

Holmøy har 180 helårige arbeidsplasser tilknyttet tråleraktiviteten.

– Årsresultatet for 2022 gir slik sett grunnlag for å videreutvikle oss og trygge de helårige arbeidsplassene, sier Johansen.