Håver inn på renter

Norske banker bruker økte renter til å bedre fortjenesten. Man håver inn på forskjellen mellom rentene på utlån og innskudd. Første halvår satt bankene igjen med 62 milliarder netto.

Sjefen i DnB, Kjerstin Braathen, ser rentenettoen øker (portrettfoto: DnB/Stig Fiksdal).

Bankenes netto renteinntekter var på 62,4 milliarder kroner i første halvår 2023.

Dette er den høyeste rentenettoen som er målt i løpet av et første halvår siden statistikken begynte i 2010.

Bankenes renteinntekter utgjorde 156 milliarder, mens rentekostnadene kun var 93,5 milliarder i første halvår.

Nettoen på 62 milliarder er en økning på 15 milliarder sammenlignet med første halvår 2022, viser nye tall fra SSBs statistikk.

– Selv om vi ser stadig økende netto renteinntekter for bankene, er det verdt å legge merke til at rentekostnadene i første halvår allerede er høyere enn de var i hele 2022.

Dette sier rådgiver Eirin Ingvaldsen Brynestad i Statistisk Sentralbyrå.

– Både renteinntektene og rentekostnadene vil fortsette å øke så lenge rentene fortsetter å stige.

Foreløpig har inntektene økt en del mer enn kostnadene, sier Eirin I. Brynestad.

DnB er Norges største bank og la frem tall i midten av juli for årets andre kvartal.

Her kunne storbanken vise til netto renteinntekter på 15 milliarder.

Det er det høyeste beløpet for DNB i et kvartal noensinne.

Mye av bakgrunnen for denne situasjonen finner man i stadig økte renter fra Norges Bank.

I juni økte Norges Bank styringsrenten til 3,75 prosent etter den ellevte økningen de siste to årene.

Samtidig har boliglånsrenten steget til 4,75 prosent – opp fra 2,25 prosent for bare tolv måneder siden.

– Det kommer til å gå veldig bra for de aller fleste.

Så er det tøft for de det er tøft for, sier DnB-sjef Kjerstin Braathen i en kommentar til E24.

Hun legger til at de mest sårbare som regel heller ikke har boliglån.

– I vår portefølje ser vi ikke tegn til at kundene har utfordringer med å betale på boliglånet, sier Braathen.

Hun forteller at det ikke er økt mislighold eller at flere ber om avdragsfrihet hos DnB.

Den 17. august er det nytt rentemøte i Norges Bank og mange tror at det da kommer en ny økning på 0,25%.

I Oslo har antall begjæringer om tvangssalg av boliger økt med 28 prosent i første halvår i år, sammenlignet med 2022.

Også i tingrettskretsen Nord-Troms og Senja har det vært en økning på hele 48 prosent, ifølge tall som E24 viser.