Nytt svar i skolespørsmål

Spørsmålet om skolestruktur i Sortland får nå et annet svar enn det som ble gitt i november i fjor. Høyre har fått med seg AP og danner flertall for en ny storskole i Lamarka, pluss ny idrettshall.

Slik kan det bli i Lamarka om 3-4 år, når både ny idrettshall og barneskole står ferdig, rett sør for dagens hall. Påtenkte nybygg har grønn farge (foto: VNY-redigert).

Vedtaket om skolestruktur i Sortland ble fattet 7. november i 2019 og da landet flertallet i kommunestyret på en desentralisert løsning, slik Senterpartiet hadde gått til valg på. Også AP var med på dette, selv om det nok var litt motvillig.

Nå ser det ut til at Høyre vinner frem med sitt forslag fra i fjor, der man foreslo en felles stor ny barneskole i Lamarka, som skal gi plass til alle de 500 barna som bor i og omkring Sortland by. Holand skole er allerede lagt ned, og Lamarka skole vil følge etter inn i nyskolen.

Saken skal opp i kommunestyret kommende torsdag, etter at formannskapet gjorde et overraskende vedtak forleden. SP og ordfører Karl Erling Nordlund ble stående alene om sin støtte til rådmannen og forslaget om et ny barneskole rett bak dagens.

Flertallet i formannskapet vedtok følgende: Ny Sortland barneskole bygges sør for Blåbyhallen. Grunnerverv og prosjektering starter omgående, og skolen søkes ferdigstilt innen skolestart august 2024.

Vedtaket sier også følgende: Det bygges ny flerbrukshall i tilknytning til den nye skolen sør for Blåbyhallen. Det bygges nytt svømmeanlegg i tilknytning til den nye skolen sør for Blåbyhallen.

Flertallet bestod av 2 fra Høyre, 2 fra AP og 1 fra FrP. Mindretallet var 2 fra SP, 1 fra Rødt og 1 fra SV.

Dersom dette blir stående også i kommunestyret, betyr det en helomvendig for skolestrukturen i Sortland i forhold til vedtaket som politikerne gjorde i 2019. Da ville man ha en desentralisert struktur, mens det nå blir full samling i Lamarka.

Meningene er imidlertid ganske delte om dette spørsmålet. Både rektor Mette Paulsen ved Sortland barneskole og FAU-leder Aleksander Bjørnsund har uttalt til Bladet Vesterålen at de er positive til nybygg i sentrum bak dagens barneskole.

Dette er også rådmannens (kommunedirektøren) forslag, som fortsatt står på sakskartet og det blir trolig en stor debatt om man nå skal satse for fullt på Lamarka, eller gå for en billigere løsning i dagens skolekvartal.

Ny stor barneskole i Lamarka er tidligere beregnet å koste 410 millioner. Ny idrettshall med basseng vil trolig koste 100-150 millioner kroner. Vedtak som nå seiler opp vil dermed trolig få en samlet prislapp på ca 600 millioner kroner, inkludert tomtekjøp og justeringer for veiene.

Sortland kommune har allerede 1.000 millioner kroner i gjeld og et nytt sykehjem skal snart bygges ved Lamarktunet. Sykehjemmet vil trolig koste minst 150 millioner for kommunen, og dermed øker gjelda ganske drastisk i årene fremover.

Konsulenten som var leid inn for å vurdere ny barneskole for Sortland by, landet med anbefaling om nybygg bak dagens barneskole. Dessuten ville han bygge ut Sortlandshallen med nytt basseng og en mindre idrettshall på Strand.

Politikerne ser nå ut til å lande på et langt mer ambisiøst alternativ, der også kostnadene blir langt høyere enn et nøkternt nybygg i sentrum. Prosjektet i Lamarka skal stå ferdig til skolestart i 2024, dersom det nå blir klubbet igjennom kommunestyret torsdag.