Nytt fylkesråd valgt

Politikere fra hele Nordland er samlet på Sortland for det første fylkestinget etter valget. Her velger man ledelse for kommende periode, utgått fra gruppen H, FrP, KrF, V og SP.

Slik er ledelsen for Nordland fylkeskommune nå (foto: NFK/Thor Wiggo Skille).

Som fylkesordfører ble valgt Eivind Holst fra Høyre og fylkesvaraordfører Linda Helen Haukland fra KrF.

–Nordlendingene skal få merke et blågrønt taktskifte i fylkespolitikken, sa nyvalgt fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik i sin tiltredelseserklæring på fylkestinget i dag.

Det nyvalgte fylkesrådet sees på bildet over her. Helt til venstre står fylkesrådets nestleder og fylkesråd for samferdsel, Marianne Dobak Kvensjø, Høyre.

Bak henne er fylkesråd for næring, Bjørn Larsen, Fremskrittspartiet, og fylkesråd for samfunn, kultur og miljø, Arne Ivar Mikalsen, Venstre.

I midten står fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik, Senterpartiet, og fylkesråd for utdanning og kompetanse, Joakim Sennesvik, Høyre.

Så følger fylkesråd for utbygging og eiendom, Lise Henriette Rånes, Høyre, og fylkesråd for finans og organisasjon, Aina Nilsen, Senterpartiet.

– Den viktigste jobben for det nye fylkestinget blir å få med seg næringslivet og innbyggerne i Nordland og jobbe sammen for utvikling av nordlandssamfunnet.

Vi skal få flere viktige saker for fylket vårt på den nasjonale agendaen.

I Nordland har vi et næringsliv som er helt avhengig av forutsigbare rammer, god infrastruktur og tilgang på kompetanse.

Til sammen gir dette mange trygge og konkurransedyktige arbeidsplasser i hele fylket. Sterke byer og regionsentre og levende distrikter går hånd i hånd for å styrke fremtidens Nordland, konstaterer Eggesvik.

Det nye fylkesrådet vil ha et spesielt fokus på samferdselstilbudet i hele Nordland i den kommende fireårsperioden, sier nyvalgt nestleder i fylkesrådet, Marianne Dobak Kvensjø.

-En forutsigbar, god og trygg samferdsel er viktig og helt avgjørende for effektiv og god transport av varer og personer i hele fylket.

Varer fra næringslivet vårt fraktes ut via veier, jernbane, flyplasser og havner, og vi vil jobbe for større overføringer til drift av persontransport på vei og hav, sier nestlederen.

Utdanningsfeltet er også en av hjertesakene for det nye rådet, påpeker fylkesrådslederen.

-Vi vil videreføre den desentraliserte utdanningsstrukturen i Nordland og fortsette arbeidet med å motvirke frafall og utenforskap i skolen, sier Eggesvik.

Det nye flertallet i fylkestinget består av Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og KrF.