Nybygg for Biomar

Administrasjonen hos Biomar på Myre kan om litt flytte over i et eget bygg. Planene legges nå for et kontorbygg i to etasjer, der det blir laboratorium, kantine og rikelig med kontorplass.

Slik er et av forslagene til nytt Biomar-bygg (foto: Norconsult).

Kontorfløyen i selve Biomar-fabrikken har vært under oppussing i noen måneder, og de ansatte har hatt midlertidige leide lokaler.

Allerede i sommer antydet ledelsen at man kanskje i stedet skulle bygge et nytt bygg for administrasjonen.

I slutten av september kom meldingen fra styret i Biomar at man velger nybygg.

Nå ser det ut til at planene for dette er kommet et godt steg videre, ifølge skisser som er sendt kommunen.

Tomta som er aktuell ligger ved siden av de to lagerhallene Biomar har på Kartneset.

Skissene som Norconsult har tegnet viser et bygg i to etasjer med 660 kvadrat på hvert plan.

Nybygget kommer i krysset mellom Terminalveien og Bolstads vei (skisse: Norconsult).

I første etasje blir det laboratorium på 226 kvadrat, pluss kantine, kjøkken og garderober.

I andre etasje blir det kontorer fordelt over 547 kvadrat gulvareal.

I tillegg til dette kommer noen kvadrat for tekniske rom og kommunikasjon.

Bygget vil dermed totalt ha 1.445 kvadratmeter areal totalt sett.

Det er omkring 40 ansatte i Biomars administrasjon på Myre, som dermed får helt nye og moderne arbeidsplasser.

I selve fabrikken er ikke langt fra 100 ansatte som har sitt daglige virke med å produsere fiskeôr.

Norconsult har laget 3 skisser på ulike løsninger, men disse har en god del fellestrekk.

Planene er lagt frem for kommunen og en del avklaringer må gjøres før man kan starte selve byggearbeidet.

Uansett så viser dette at konsernet Biomar AS satser på å bli værende på Myre og kanskje vokse videre i årene fremover.