Grunnmur til sykehjem

Arbeidet med Lamarka sykehjem er godt i gang. Selv om det er vinterlig og kjølig, har man kunnet støpe mye av grunnmuren for underetasjen. Her skal det jobbes hele vinteren igjennom.

Luftfoto av grunnmuren som er støpt (dronefoto: Sortland kommune).

Det nye sykehjemmet skulle egentlig vært påbegynt tidligere, men ble en del forsinket på grunn av utsatt tilskuddsvedtak i Husbanken.

Prislappen på sykehjemmet er antatt å lande på 390 millioner kroner, og tilskuddet fra staten via Husbanken, blir på 72 millioner.

Da man endelig fikk grønt lys i sommer, ble det gitt startsignal til entreprenørene og forarbeidet med tomta kunne påbegynnes.

Tomta ble gravd ut og planert av firma Ottar Bergersen & Sønner as.

Consto Nord er antatt som hovedentreprenør og her har man blitt enige om en pris og fremdriftsplan.

Bildet i denne artikkelen er tatt med drone av Sortland kommune.

Område av sykehjemmet det jobbes i nå er underetasje, hvor det blir lokaler for dagtjeneste og hjemmesykepleie, kreftsykepleier og demensteam.

Øverst til venstre hvor det er støpt, blir det parkeringskjeller (der hvor det er 4 banketter i midten).

Bildet her er tatt fra Lamarkvei-siden og nedover (dronefoto: Sortland kommune).

Til høyre for parkeringskjeller blir det garderober og lager til hjemmetjenesten.

Over parkeringskjelleren og lagringsplassen er det store planer. Det blir en sansehage for Fløy A og B.

Dette blir et sted hvor beboerne kan nyte frisk luft og naturen rundt seg.

I tillegg skal de bygge pasientfløy A og en storstue der alle kan møtes for hyggelige aktiviteter og arrangementer.

Dette er bare begynnelsen, og vi ser fram til fortsettelsen, skriver kommune i en oppdatering.

Dagsenteret, båre- og seremonirom, pasientfløy B, C og D er også planlagt.