Rektor på Andøy vgs

Marianne Wiik (51) har takket ja til å bli ny rektor ved Andøy videregående skole.

Marianne Wiik har vært assisterende og konstituert rektor ved Andøy videregående skole fra og med 1. august 2023.

Marianne har lang erfaring som lærer både i grunnskolen og videregående opplæring.

Fra og med 1. november er Marianne fast tilsatt som rektor. Marianne kommer fra stillingen som Resource Coordinator ved Andøya Space AS.

– Marianne er en svært engasjert skoleleder som er opptatt av å være leder i en lærende organisasjon som er i konstant endring og utvikling.

Skolen har også noen spennende utdanningsprogram, blant annet Vg2 drone og landslinjen Vg3 romteknologi.

I tillegg skjer det nå mye spennende i Andøysamfunnet der den videregående skolen får en viktig rolle.

Marianne vil derfor bli en viktig bidragsyter for ytterligere utvikling til det beste for elevene og de ansatte, sier fylkesdirektør Geir Hareide Hansen.

– Etter mange år i skolen, og nå sist i det private næringsliv, er det med en stor ære jeg nå går inn i min nye rolle.

Jeg er opptatt av at både elevene våre og alle ansatte skal kjenne meg som en tydelig rektor som legger til rette for trivsel, læring og trygghet.

Vi er så heldige at vi bor i en kommune som for tiden opplever en rivende utvikling og denne reisen skal vi være med på, sier Wiik.

Wiik har grunnfag innen både engelsk og medisin, allmennlærerutdanning og videreutdanning innen spesialpedagogikk.