Kutt i kvoter for skrei

Bestanden av torsk i Barentshavet er synkende og det betyr mindre kvoter. Neste år kan norske fiskere ta opp 212.000 tonn, som er 20% mindre enn årets kvote.

Mindre skrei i havet slår ut i lavere kvote (foto: Havforskningsinstituttet).

Totalkvoten for nordøst-arktisk torsk for 2024 er nettopp bestemt satt til 453.427 tonn, i tråd med forvaltningsregelen.

Det innebærer en nedgang på 20 prosent fra årets kvote.

Totalkvoten av torsk fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som tidligere år.

Norges del av kvoten for 2024 vil være 212.124 tonn.

Norge og Russland har gjennom digitale forhandlinger blitt enige om en fiskeriavtale for 2024.

Dette er den viktigste og største bilaterale fiskeriavtalen Norge har.

– Det er bra at vi har inngått en fiskeriavtale med Russland, til tross for at vi også i år befinner oss i en ekstraordinær situasjon, sier fiskeriminister Cecilie Myrseth.

Enigheten sikrer en langsiktig og bærekraftig havforvaltning i nordområdene.

– Det er grunnleggende for at vi kan ta vare på torskebestanden og de andre artene i Barentshavet, sier Myrseth.

Vedtakene som er gjort følger stort sette rådene som er gitt av det norske Havforskningsinstituttet.

– Torskebestanden er på vei nedover, men vil trolig stabilisere seg om et par år om råda blir fulgt, seier HI-forsker Bjarte Bogstad.

Også for 2022 og 2023 var reduksjonen på 20 prosent fra året før.

Hittil i år har norske fiskere tatt opp 164.000 torsk, ifølge tall fra Norges Råfisklag. Verdien er ca 5 milliarder kroner.

Året før ble det tatt opp ca 210.000 tonn torsk og skrei av norske fiskere.

Totalkvoten for hyse er fastsatt til 141.000 tonn for 2024, og Norges del av dette vil være 70.605 tonn.

Totalkvoten for lodde neste år er på 196.000 tonn og dette er en økning på 134.000 tonn. Den norske andelen utgjør 117.550 tonn.

Totalkvoten for blåkveite i 2024 er fastsatt til 21.250 tonn. Det er en nedgang og Norges del vil være 10.823 tonn.

– Det er særlig gledelig at vi har fått en så høy loddekvote. Dette er den høyeste loddekvoten siden 2018.

Vi er også fornøyd med at det ble en såpass stor reduksjon av blåkveitekvoten.

Det er usikkerhet om situasjonen for denne bestanden, og da er det viktig at partene viser ansvar og reduserer kvoten, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.