Må trolig sone dobbelt

En mann fra Vesterålen er dømt til 2 år og 3 måneders fengsel for kjøp av 8,5 kilo hasj. I en liknende sak for to år siden slapp han soning, men nå må kanskje den straffen også gjennomføres.

Hele 8,5 kilo hasj var skjult i en fryseboks (illustrasjonsfoto).

Mannen som er dømt er snart 50 år gammel og har vært bosatt i både Sortland, Øksnes og Hadsel.

Han er straffet en rekke ganger tidligere, for det meste med kriminalitet knyttet til narkotika.

Ved en dom i 2020 ble han idømt 2 år og 6 måneder betinget fengsel. Han slapp altså å sone.

Betingelsen var at han lovte å gjennomføre et domstols-kontrollert program for narkokriminelle.

Dessuten at han holdt seg unna likende straffbare forhold.

Disse vilkårene har han galant brutt med den nye alvorlige narkotikasaken.

Domstolene har nå fått begjæring om omgjøring av den betingede dom, slik at soning må gjennomføres.

Det betyr at han trolig må inn bak murene for nærmere 5 år, om begge straffene legges sammen.

Den ferske dommen fra Midtre Hålogaland tingrett på Sortland omfattet også to medtiltalte.

Hovedmannen bestilte kort fortalt 8,5 kilo hasj fra angivelig somaliske kilder i Oslo.

Dette er et volum som tilsvarer 35.000 brukerdoser og en verdi «på gata» til omkring en million kroner.

Han fikk så en bekjent fra Trøndelag til å hente, pakke og kjøre hasjen nordover.

Da han fikk denne overlevert på Sortland, fraktet han den videre til en annen bekjent som lagret den i sin egen fryseboks.

Sistnevnte var ikke glad for dette og fortalte om forholdet videre til en som så tipset politiet.

Ved ransaking av fryseboksen fant altså politiet 8,5 kilo hasj og rullet opp hele saken.

Kureren ble dømt til 1 år og 8 måneder fengsel.

Den som stilte fryseboksen til disposisjon ble dømt til 1 år og 7 måneders fengsel.

Hovedmannen fikk altså 2 år og 3 måneder fengsel, etter at 3 måneder var fratrukket for lang ventetid i rettssystemet.

Dommen er ikke rettskraftig ennå og de 3 tiltalte har mulighet til å anke kjennelse til lagmannsretten.

Har du kommentarer til denne saken kan du sende epost til red@vny.no.