Nye regler om havdeling

Fiskeridepartementet har vedtatt styrket vern av kysttorsk og havdeling for alle fartøy over 21 meter som fisker etter torsk, hyse og sei med konvensjonelle redskaper nord for 62 grader.

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran (arkivfoto: Regjeringen).

Tiltakene som nå innføres er omfattet av del I av høringssaken om kysttorsk og havdeling, og erstatter det midlertidige havdelingstiltaket for fartøy som fisker torsk med konvensjonelle redskaper nord for 62 grader N i tidligere Finnmark fylke.

Flere områder vil nå omfattes av tiltakene, som for de fleste områdene også vil inkludere fiske etter hyse og sei.

Det innføres nå tiltak for å redusere presset på kysttorsken som kan bidra til å gjenoppbygge bestanden, samt bidra til å redusere areal- og redskapskonflikter nord for 62 grader N.

– Tiltakene vi nå innfører skal bidra til å få ned beskatningen av kysttorsk og vil også bidra til å redusere areal- og redskapskonflikter mellom fartøygruppene.

Samtidig har vi lagt vekt på landindustriens behov for god tilgang på råstoff.

Det er en god skreddersøm for områdene det gjelder, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

For Lofoten, Vesterålen og Troms (hovedområde 05) kan fartøygruppen 21-27,9 meter fiske etter torsk, hyse og sei inntil grunnlinjen.

For Vestfjorden og områdene sørover ned til 62 grader N, videreføres dagens regulering. Lofotreguleringen vil ha forrang i den tid og i de områdene den er gjeldende.

Fra Sørvær til og med hovedområde 05 (Lofoten, Vesterålen og Troms) kan fartøygruppen over 28 meter fiske etter torsk, hyse og sei inntil grunnlinjen i første halvår (1. jan. – 30. juni).

I andre halvår (1. juli – 31. des.) kan fartøygruppen fiske etter torsk, hyse og inntil 4 nautiske mil av grunnlinjen.

Når det gjelder Vestfjorden (hovedområde 00) kan fartøy over 28 meter kan fiske etter torsk, hyse og sei inntil 4 nautiske mil av grunnlinjen.

Sør for Vestfjorden (hovedområde 06 og 07) kan fartøygruppen kan fiske etter torsk inntil 4 nautiske mil av grunnlinjen.

Det er ikke adgang til å bruke snurrevad med mer enn 2.000 meter taulengde (9 kveiler à 220 meter) innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjen.

Flere fartøy har imidlertid kapasitet til å benytte større taulengde enn dette, og vil ha adgang til å bruke dette utenfor 4 nautiske mil av grunnlinjen.

Det innføres derfor krav om fargekoding av tau slik at fartøy fortsatt kan oppbevare mer enn 2.000 meter taulengde (9 kveiler à 220 meter) om bord.

Tauene kan fortsatt være på tromlene fartøyet benytter i fisket både innenfor og utenfor 4 nautiske mil av grunnlinjen.

Det vil opprettes dialog med næringen om hvordan merking av tau skal gjennomføres i praksis.