Bot på 100.000 kr

Multiconsult Norge AS har fått en bot på 100.000 kroner for mangelfull kontroll med byggingen av fabrikken til Zocca (Calanus). En alvorlig feil med fundamenteringen er bakgrunnen.

Fabrikken til Zocca AS (Calanus) ved Hognfjorden i Sortland (arkivfoto).

Det er nå mer enn 2 år siden fabrikken for raudåte stod ferdig og Zocca (Calanus) kunne starte opp produksjonen.

Selve bygget ble satt opp av firmaet Total Bygg og Anlegg as, som ble slått konkurs i fjor.

Den uavhengige kontrolløren som skulle påse at byggingen gikk «etter boka» var firmaet Multiconsult Norge as.

Det viste seg imidlertid at byggmester Harald Langemyhr fra Oslo ikke fulgte «boka».

Multiconsult var heller sjelden på byggeplassen og stolte på opplysningene fra byggmesteren.

Jernet i fundamentene ble ikke støpt fast slik det er vanlig, men i stedet «limt» til betongen i etterkant.

Et annet byggefirma oppdaget dette og tok bilder av det som skjedde, og slo alarm.

Både kommunen og NESO kontaktet byggmester Langemyhr og Multiconsult om avviket.

Det skjedde imidlertid ikke noe før Sortland kommune leide inn eksperter og foretok kjerneboring i fundamentene, for å bevise saken.

Langemyhres byggefirma fikk deretter 10.000 kroner i bot, mens Multiconsult fikk 400.000 i gebyr.

Total Bygg og Anlegg AS gikk konkurs og betalte selvsagt ikke noe.

Multiconsult klaget og avviste ansvar for feilene, og mente at gebyret på 400.000 var helt urimelig.

I første runde fikk Multiconsult medhold i klagen hos statsforvalteren (fylkesmannen) i Nordland.

Sortland kommune vurderte forholdet på nytt og reduserte boten til 100.000 kroner.

Selv om Multiconsult klaget på dette også, må man nå betale, ettersom statsforvalteren sier beløpet er OK.

Årsaken er at både kommunen og fylkesmannen mener kontrolløren har et selvstendig ansvar i byggeprosessen.

Feilen med fundamenteringen kunne fått alvorlige følger, mener man, og derfor et gebyret satt såpass høyt.

Saken er endelig avgjort i det offentlige, men Multiconsult Norge AS kan trolig anke boten inn for en domstol.

Kommunen og statsforvalteren henviser til flere brudd på plan- og bygningsloven, som da må vurderes.