Betaler ikke utbytte

Reno-Vest vil ikke betale utbytte til eierkommunene, selv om man satte ny rekord i omsetning og overskudd i fjor. Selskapet skal investere millioner i Rå Biopark for å omdanne matavfall til gass.

Reno-Vest sitt anlegg ved Sortland (arkivfoto).

Omsetningen i Reno-Vest IKS ble på 156 millioner kroner i fjor. Driftsresultatet ble på 21 millioner.

Etter skatt og finanser kom konsernet ut med et overskudd på nær 16,5 millioner kroner.

Morselskapet, som eies av de fem kommunene i Vesterålen pluss Lødingen, betalte i fjor ut 2 millioner i utbytte.

Det vil man ikke gjøre i år, selv om overskuddet i morselskapet ble på 3,5 millioner.

Årsaken ligger i store investeringer blant annet hos Rå Biopark i Skibotn.

Der skal 41 nord-norske kommune samle sitt matavfall og omgjøre det til biogass.

Reno-Vest har 14% av aksjene i selskapet som eies sammen med Remiks, Hålogaland Ressursselskap, Lofoten Avfallsselskap og Finnmark Ressursselskap.

Rå Biopark AS i Skibotn og skal omdanne matavfall fra 41 kommuner (foto: Rå biopark as).

– Avfallsbransjen er i endring, og Reno-Vest IKS trenger finansielle muskler, sier styreleder Gro-Marith Karlsen.

– Vi skal både utvikle egen drift og produksjon, men også inngå tetter samarbeid med andre avfallsselskap, som ved etableringen av Rå Biopark AS.

På lang sikt skal dette bidra til stabil gebyrstruktur og miljøriktig produksjon.

Dette er bakgrunnen for at det anbefales at overskuddet i sin helhet går til å styrke konsernets egenkapital, sier Karlsen.

Abonnentene som har sin søppeldunk utenfor huset og betaler sin faste avgift, får heller ikke noe.

I fjor tok Reno-Vest nær en million i «for mye» avgift fra husholdningene, ifølge regnskap for «selvkost».

Det har skjedd før og «selvkostfondet» er nå kommet opp i 4,6 millioner.

Også her er det store investeringer som venter i årene fremover, og derfor ønsker man å holde igjen pengene til dette.

Datterselskapene til Reno-Vest IKS gikk alle med fint overskudd i fjor og dermed betales det utbytte til morselskapet.

Reno-Vest Bedrift AS overførte kr 671.400,- mens Reno-Vest Produksjon AS betalte kr 889.639,-.

Også ute på fyllingen der Reno-Vest Bremnes AS driver, var det gode tall og nær 1,5 million i utbytte til morselskapet.