Håp for sykehjemmet

I morgen den 11. mai legges revidert statsbudsjett frem av finansministeren. Da håper ledelsen i Sortland kommune at det er på plass 200 millioner ekstra for tilskudd til nye sykehjem.

Tomta til sykehjemmet er ferdig utgravd (foto: Ottar Bergersen AS).

– Vi er et langt steg nærmere realisering av nytt sykehjem!

Dette skriver ordfører Karl-Erling Nordlund (Sp) og varaordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) i  en pressemelding.

– Vi har fått den gledelige meldingen om at regjeringen foreslår å øke potten for investeringstilskudd med 200 millioner i revidert nasjonalbudsjett.

Det kan bety at Sortland kan få godkjent søknaden om tilskudd til bygging av nytt sykehjem.

Da kan vi sette i gang arbeidet umiddelbart, sier Nordlund og Bjørkmo.

Fra lokale politikere i Sortland har det vært aktiv påvirkning opp mot våre sentrale politikere i regjeringa.

– Vi er glade for at vi er blitt hørt.

Dersom vi blir prioritert vil det ha stor betydning for eldreomsorgen i Sortland.

Og ikke minst for den økonomiske situasjonen for Sortland kommune, påpeker Nordlund og Bjørkmo.

Skissen her viser hvordan sykehjemmet vil se ut (foto: SK/Consto).

Om denne lekkasjen fra revidert statsbudsjett viser seg å holde stikk, så betyr det altså 200 millioner kroner som overføres til Husbanken.

Det er flere kommune som står i kø for å få tilskudd til sine prosjekt, om bygging av eldreboliger og sykehjem.

Sortland skal være langt fremme i denne køen og trenger altså 72 millioner.

Prislappen på Lamarka sykehjem er ventet å bli 390 millioner totalt sett.

Tomta er allerede gravd ut og planert av firma Ottar Bergersen & Sønner as.

Consto Nord er antatt som entreprenør og her har man blitt enige om en pris og fremdriftplan.

Derfor er det særlig viktig at Sortland får dette tilskuddet nå, så ikke byggeprosessen stanser opp.

Om ikke Husbanken prioriterer Lamarka sykehjem nå, så vil trolig prisen øke ytterligere med utsatt oppstart.