Mindre sjømatsalg

I april ble det eksportert 160 000 tonn sjømat fra Norge.

Dette er det laveste eksportvolumet i en april måned siden 2007, da det var 125 000 tonn.

Norge solgte sjømat for 12,9 milliarder kroner i april.

Dette er en økning på 1,6 milliarder kroner, eller 14 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

– For sjømatnasjonen Norge er det positivt at verdien av eksportproduktene fortsetter å øke, men veksten i april skyldes utelukkende en valutaeffekt.

Målt i euro falt eksportverdien over 5 prosent og i dollar 3,7 prosent.

Det er den svake norske kronen som drar verdien oppover, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

– Den nedadgående trenden med volumfall fortsatte også i april.

Det gjaldt blant annet ørret, kolmule og flere hvitfiskarter, mens volumet for laks står på stedet hvil sammenlignet med samme måned i fjor, forklarer Christian Chramer.

I april ble skreisesongen formelt avsluttet. Det ga volumvekst for kvalitetsmerket skrei.

– Til tross for at både landingene og eksporten av fersk hel villfanget torsk synker, øker både skreiandelen og prisene.

Det viser at skreien har befestet sin posisjon som et premium produkt. I år har vi sett dette spesielt i Spania.

Kun to ganger tidligere har direkteeksporten av skrei til dette markedet vært høyere enn i år, sier Chramer.