Spenning og kraft

Selv om eierskapet ikke er avklart ennå, går driften av Vesterålskraft godt. Et nytt kraftverk skal bygges og det er spenning knyttet til åpning av fibernettet. Overskuddet økte også litt i fjor.

Direktør Halvard Pettersen (t.h.) og styreleder Oddbjørn Toften i Vesterålskraft (fotocollage).

Omsetningen til Vesterålskraft økte noe i fjor og endte på 245 millioner kroner.

Det samme gjorde overskuddet, som etter skatt ble på 28 millioner kroner – mot 17 millioner året før.

Det meste av overskuddet kommer fra nettselskapet Vestall AS, men også de andre delene av konsernet gikk i pluss.

Dette kom frem under en orientering Vesterålskraft holdt for lokalpolitikerne i Sortland torsdag.

Sortland er største eier i selskapet med vel 53%, mens resten av aksjene eies av Lofotkraft.

Halvard Pettersen påpekte at samarbeidet mellom de to kraftselskapene allerede går fint.

Siden Lofotkraft kom inn på eiersiden har man utvekslet mange tanker på den faglige siden, til glede for begge.

Det skjer mye i kraftbransjen for tiden, og kanskje spesielt i Vesterålen.

Det er 40 år siden man tok i bruk en ny kraftstasjon, og det vil skje når utbyggingen i Langvassdalen er ferdig.

Dette bli den femte kraftstasjonen som Vesterålskraft selv eier.

Til nå har Altibox hatt monopol på fibernettet som Vesterålskraft har bygget ut.

Nye regler vil trolig komme i løpet av kort tid, der man tvinger fibereierne til å åpne nettet for «alle» som ønsker tilgang.

Det kan bety at kanskje svenske Telia ønsker å bruker VK-fiber i Vesterålen, side om side med Altibox.

Vesterålskraft har nå 6.600 kunder på fibernettet sitt, som snart kan få et bredere kanaltilbud.

Antall strømkunder er nesten det dobbelte, fordelt på kommunene Bø, Øksnes og Sortland.

Kommende år regner man med å investere 93 millioner kroner, for å gi bedre og sikrere strømnett i regionen.

Ny styreleder i selskapet er Oddbjørn Toften, som faktisk selv var sjef for Vesterålskraft noen år tilbake.

Han blir nå bindeleddet mellom politikerne i Sortland og styrerommet, der viktige saker for selskapet bli avgjort sammen med Lofotkraft.