Uenig om oppgjør

Proff Brøyting AS krever nær 3 millioner kroner for vinterens jobb for Sortland kommune. Det er partene litt uenig om, da sluttfaktura skal avregnes mot skader som er oppstått.

3 millioner er fakturert fra Proff Brøyting AS (arkivfoto).

Advokat Tony Vangen hos Elden advokatfirma har nylig sendt brev til Sortland kommune på vegne av Proff Brøyting AS.

Her lister man opp fakturaene som er sendt og påpeker at det gjenstår å betale 716.000 kroner.

Kommunen har betalt vel 2,2 millioner, men Proff mener de har krav på til sammen 2,98 millioner.

Summene her er inklusive merverdiavgift på 25%.

Selskapets 5-årige avtale om brøyting ble avsluttet i april, etter flere klager og manglende bankgaranti.

Og her er kommunens ankepunkt. Det er fortsatt ikke klarlagt alle forhold omkring skader og sluttoppgjør.

– Vi må få kontroll på de skadene som er skjedd og hva de koster, sier driftsleder Geir Henriksen i en kommentar til nettavisen VOL.

– Vi har jo ikke noen bankgaranti, så vi må sikre oss på andre vis, påpeker Henriksen.

Proff Brøyting var uheldig og kjørte på en lyktestolpe, som ble kraftig bøyd.

Også omkring Lamarktunet skal det ha oppstått en del mindre skader.

Opprinnelig avtale mellom Proff og Sortland kommune var på 3.097.500 kroner pr år.

For dette skulle selskapet brøyte to lange roder, fra Steiro til Ånstad, samt inn Sigerfjorden og inn mot Sørfjorden.

Dessuten skulle det ryddes snø ved flere kommunale bygg.

Proff Brøyting AS ble startet av Michael Clarke i august 2022 med aksjekapital på 30.000 kroner.

De vant avtalen med Sortland kommune da man hadde desidert laveste pris.

Clarke er selv fra Alsvåg, men selskapet leide en base på Sortland og stasjonerte både traktor og bil her med fres og plog.

Når avtalen med kommunen nå er avsluttet etter bare et halvt år, har selskapet begynt å selge unna utstyr.

Kommunen har ikke pant i dette og heller ingen bankgaranti.

Dette er altså bakgrunnen for at sluttoppgjøret holdes tilbake, mens kommunen regner på «motkravet».